Przejdź do treści

Zwrot podatku akcyzowego

Informacje, 23 stycznia 2018 09:32

Burmistrz Andrychowa uprzejmie informuje, iż producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie:

Podziel się
od dnia 1 lutego 2018 r.  do dnia 28 lutego 2018 r. 
 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie (wraz z oryginałem do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju  napędowego w okresie  6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  tj.  od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. 
Burmistrz Andrychowa informuje, iż w związku ze zmianą sprawozdań  niezbędne jest podanie numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności – sekcja A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) w zakresie prowadzonej działalności rolniczej oraz wielkości beneficjenta pomocy. 
 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie  w zakładce – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Andrychów – Deklaracje podatkowe lub w Wydziale Finansowo – Księgowym, Referat Wymiaru Podatku i Opłat Urzędu Miejskiego w Andrychowie pokój nr 08.
 
Wypełnione w całości wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, Wydział Finansowo – Księgowy, Referat Wymiaru Podatku i Opłat  pokój nr 08,  w godzinach  od 7.30 do 15.30 w poniedziałek, środę, czwartek, we wtorek w godzinach od  7.30 do 17.00, a w piątek w godzinach od  7.30  do 14.00 . 
Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content