Przejdź do treści

ZUS ostrzega przed firmami proponującymi płatne szkolenia

Informacje, 03 listopada 2016 13:17

Uwaga na firmy proponujące płatne szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej i BHP, których przeprowadzenie rzekomo miał im zlecić ZUS. Przypominamy – wszystkie szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej i BHP organizowane przez ZUS są darmowe, a uczestnictwo w nich dobrowolne.

Podziel się

W ostatnich tygodniach do jednostek Zakładu zgłaszają się pracodawcy, pytając czy ZUS przekazuje podmiotom zewnętrznym informacje o prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ilości pracowników i odbytych szkoleniach. Znaczna część z nich  z niepokojem podkreśla, że kontaktujące się osoby przywołują ZUS jako źródło informacji oraz podmiot, który wskazuje konkretne firmy jako zobowiązane do przeprowadzenia wśród swoich pracowników szkoleń. Te elementy mają uwiarygodnić i uczynić informację bardziej sugestywną.
 
Szczególnym upodobaniem wśród manipulantów cieszą się szkolenia dotyczące prewencji wypadkowej. Co osobliwe, przywołują przy tym fikcyjne akty prawne, które jakoby obligują przedsiębiorców do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie prewencji wypadkowej. Nie koniec na tym. Szkolenia bynajmniej nie są darmowe. Cena uzależniona jest od formy, tzn. stacjonarne jest droższe i może kosztować np.: 900 zł, internetowe zaś może być  o połowę tańsze. Według przedsiębiorców proceder ma znamiona zastraszania i wymuszania, bo jak twierdzą usługodawcy za niewykupienie szkolenia grożą surowe kary finansowe i inne niesprecyzowane sankcje prawne.
 
Jednym z ustawowych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zadanie to jest realizowane w szczególności poprzez organizację bezpłatnych szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej.
 
Zajęcia prowadzi dla Zakładu firma specjalizująca się w działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyłoniona na drodze zapytania ofertowego. Wybrany w ten sposób podmiot zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń i seminariów w sposób profesjonalny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny.
 
Szkolenia w ramach prewencji wypadkowej organizowane są przez 16 oddziałów ZUS w Polsce. Za organizację tego typu szkoleń na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Oddział ZUS w Krakowie. 

Zaznaczyć należy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku uczestnictwa w szkoleniach z zakresu prewencji wypadkowej i BHP. ZUS nie nakłada również z tego powodu kar finansowych. Szkolenia organizowane przez ZUS  są bezpłatne, a uczestnictwo w nich dobrowolne. Zakład nie współpracuje z instytucjami szkoleniowymi, z którymi nie zawarł umowy. Nie rekomenduje też podmiotom zewnętrznym zakresu szkoleń dla swoich klientów, w tym dla płatników składek. 

Wszystkie informacje o szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl w zakładce: Kalendarium.

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim
Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content