Przejdź do treści

Zmiany w systemie świadczeń opiekuńczych

Informacje, 04 października 2023 10:16

7 lipca 2023 roku, do polskiego systemu prawnego wprowadzono nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie to ma na celu udzielanie pomocy w pokrywaniu wydatków związanych z zaspokajaniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

baner informacja-Radio-Andrychów

Jest ono kierowane do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia.

Wprowadzone zmiany dotyczące świadczeń związanych z niepełnosprawnością przewidują, że osoby, które miały już przyznane świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowają prawo do tych świadczeń na dotychczasowych zasadach do końca okresu, na który zostały przyznane.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość wyboru dla osób, które aktualnie posiadają nabyte prawo do omawianych świadczeń. Od 1 stycznia 2024 roku, Świadczenie Pielęgnacyjne będzie przysługiwało opiekunom sprawującym opiekę nad osobą do ukończenia 18. roku życia, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby powyżej 18. roku życia z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz posiadające decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, od 1 stycznia 2024 roku, będą miały prawo do nowego Świadczenia Wspierającego.

Szczegółowe informacje dotyczące Świadczenia Wspierającego są dostępne na stronie ops.andrychow.eu

Zachęcamy do odsłuchania rozmowy radiowej z Dagmarą Chowaniec z andrychowskiego OPS.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content