Przejdź do treści

Zmiany w świadczeniach dla rodziny

Informacje, 19 lipca 2023 07:15

Dział Świadczeń dla Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od 1 lipca 2023 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego, funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia 2023 r. ww. wnioski można składać również w formie papierowej. Rekomendowane jest składanie wniosków drogą elektroniczną.

Od nowego okresu świadczeniowego 2023/2024, wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która od 1 października 2023 r. wyniesie 1209 zł.

Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 900 zł. Nadal zastosowanie będzie miała również zasada „złotówka za złotówkę”.

Kryterium dochodowe dotyczące świadczeń rodzinnych nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosi 674 zł oraz 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W okresie świadczeniowym 2023/2024 należy wykazać dochody za rok 2022 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego członków rodziny.

Wczoraj na antenie Radia Andrychów o świadczeniach opowiadała kierownik Działu Świadczeń dla Rodziny Dagmara Chowaniec:

oprac. rf (źródło OPS) Fot. Robert Fraś

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content