Przejdź do treści

Zmiany w sposobie płatności podatków

Informacje, 17 grudnia 2015 10:51

​Podatki nie poszły w górę, ale zmienia się sposób płatności. W przypadku, gdy kwota nie przekracza 100 złotych, podatek płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Podziel się

W przypadku gdy kwota podatku przekracza 100 zł terminy płatności podatków w 2016 roku przedstawiają się następująco:

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – dla osób fizycznyc

  • 15 marca 2016 roku
  • 15 maja 2016 roku
  • 15 września 2016 roku
  • 15 listopada 2016 roku

podatek od nieruchomości – dla osób prawnych

  • I rata – do 31 stycznia 2016 roku
  • II – XII rata do dnia 15 każdego miesiąca 2016 roku

podatek rolny i podatek leśny – dla osób prawnych

  • I – XII rata do dnia 15 każdego miesiąca 2016 roku

podatek od środków transportowych

  • 15 lutego 2016 roku
  • 15 września 2016 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Wymiaru Podatku i Opłat, Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15, pokój nr 08 w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu 33 842 99 26.

 

Zmiany w podatku od środków transportowych na 2016 r.

Burmistrz Andrychowa uprzejmie informuje, iż ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku  o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045) w art. 9 pkt 9 od 1 stycznia 2016r. wprowadzono zmiany dla środków transportowych będących autobusami wprowadzając następujący zapis:

  • stawka podatku od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

– mniejszej niż 22 miejsca,
– równej lub większej niż 22 miejsca.

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A) stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2025).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Wymiaru Podatku i Opłat, Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15, pokój nr 08 w godzinach pracy Urzędu lub pod numerem telefonu 33 842 99 26.

źródło: andrychow.eu

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content