Przejdź do treści

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Informacje, 27 września 2017 13:24

W związku z przesłaną informacją z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje się o zmianach w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Podziel się
Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dniem 1 października 2017 roku utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. ,,sieć szpitali’’.
Na mocy przywołanej ustawy z dniem 30 września br. wygasły umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarte z dotychczasowymi świadczeniodawcami, którzy nie zostali ujęci w wykazach świadczeniodawców zakwalifikowanych do tzw. ,, sieci szpitali’’. 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zakończył postępowania uzupełniające poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, w wyniku których w Małopolsce od 1 października świadczeń udzielać będą nowi realizatorzy. Od 1 października br. mieszkańcy małopolski będą mieć do dyspozycji 48 miejsc realizacji świadczeń w całym województwie .
Niestety ale  NZOZ ,,Przy Basenie’’ Sp. z o.o.  już nie będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej  opieki zdrowotnej. Zmianie uległa część realizatorów i obszar zabezpieczenia tej formy opieki.
Od 1 października 2017 roku  nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizować będzie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5 nr tel. kontaktowego: 33 872 12 12.
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie- link: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content