Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Zebranie wiejskie w Targanicach za nami

Informacje, 19 września 2020 17:07

19 września w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach odbyło się zebranie wiejskie. Wzięło w nim udział kilkunastu mieszkańców wioski, którzy podjęli uchwałę w/s wniosków do funduszu sołeckiego na rok 2021.

Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawił sołtys Targanic – Adam Kowalczyk. Inwestycje jakie wykonano w sołectwie w 2020 to m.in.: remonty dróg żwirowych na ul.: Brzozowa, Nad Potokiem, Złota Górka, osiedle Świerkowe, Beskidzka Boczna, Kolorowa, remont dróg asfaltowych, zabudowa korytek na ul. Brzozowej, wykaszanie poboczy, skosowanie  i utwardzenie poboczy na ul. Jawornicka i Brzozowa. Ponadto wymieniono wiatę przystankową przy szkole oraz zainstalowano monitoring w rejonie szkoły. Kolejno głos zabrał prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie Jan Mrzygłód. Jego wystąpienie skupiało się wokół czteroetapowego programu rozwoju sieci wodociągowej. Na I etap spółka otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2 miliony złotych). Reszta ma pochodzić ze środków własnych ZWiK i dokapitalizowania tej spółki przez władze samorządowe gminy Andrychów. W ramach zadania budowane będą wodociągi w Targanicach i Brzezince Górnej. Prezes ZWiK przedstawił również plany związane z kanalizacją wioski.  Szymon Wnęczak – kierownik wydziału inwestycji i drogownictwa przedstawił zgromadzonym zakres inwestycji jakie wykonano w minionym roku w Targanicach, a opiewały one na łączną kwotę 1 320 000 zł.

Podczas zebrania podzielono pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Decyzją zgromadzonych całość (blisko 45 tysięcy zł.) zostanie przeznaczona na skosowanie i utwardzanie poboczy przy ul. Brzezińskiej.  
W trakcie żywej dyskusji mieszkańcy Targanic przedstawiali trapiące ich sprawy. Poruszone zostały problemy dróg dojazdowych do domów i konieczność ich remontu oraz zapchanych studzienek kanalizacyjnych. Poruszono również problem komunikacji gminnej niedostosowanej godzinowo do planu zajęć dzieci. Spotkanie prowadził radny Andrzej Powroźnik.

W zebraniu uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Andrychowa Wojciech Polak, kierownik działu inwestycji i drogownictwa Szymon Wnętrzak, radny powiatowy Stanisław Hutniczak oraz prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie Jan Mrzygłód.

ap, Fot. Anna Piotrowska

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content