Przejdź do treści

Zebranie wiejskie w Targanicach

Informacje, 17 września 2022 19:45

Dziś (17 września) w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie wiejskie w Targanicach, którego gospodarzem był sołtys Adam Kowalczyk. Frekwencja była niewielka. Uczestnicy podjęli uchwałę w/s wniosków do funduszu sołeckiego na rok 2023.

Sołtys Adam Kowalczyk przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za lata 2021/2022. W sołectwie Targanice wykonano inwestycje i prace:

  • Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Orzechowa i Pogodna Boczna,
  • Na ulicy oś. Świerkowej utwardzono nawierzchnię płytami drogowymi (droga ta będzie sukcesywnie remontowana w kolejnych latach),
  • Na drogach żwirowych rozdysponowano 150 t kruszywa, tłucznia (w dużej części mieszkańcy rozwozili ten materiał we własnym zakresie, remontując drogi gminne i pobocza),
  • Skosowano i utwardzano pobocza na ul. Brzezińskiej,
  • Zainstalowano oświetlenie uliczne na ul. Jawornickiej, Kasztanowej i Jodłowej,
  • Została zamontowana instalacja fotowoltaiczna na boisku klubu LKS Halniak,
  • Wykonano skosowanie poboczy i czyszczenie rowów na ul. Nowa Wieś,
  • Na ul. Wesołej wymieniono kilka przepustów, a także na niewielkim odcinku wykonano skosowanie pobocza.

Kolejno głos zabrał burmistrz Tomasz Żak. Przypomniał, że w budżecie gminny brakuje pieniędzy, bo zmniejszają się dochody z powodu obniżenia podatku PIT z 19 do 12 proc. Burmistrz mówił o kryzysie energetycznym, a także zapewnieniu gminie Andrychów samowystarczalności energetycznej, dzięki budowie zakładu mineralizacji do produkcji energii. Ten ostatni punkt wzbudził szczególne emocje i uruchomił lawinę pytań. Po godzinnej dyskusji na temat zakładu mineralizacji głos zabrał wiceburmistrz Wojciech Polak. Oznajmił, że priorytetową inwestycją dla Targanic jest budowa nowej hali sportowej w ZSS, a kolejno budowa nowego przedszkola. Leciwe „zielone przedszkole” mocno odbiega od aktualnych standardów.

W trakcie żywej dyskusji mieszkańcy Targanic przedstawiali trapiące ich sprawy. Poruszony został problem braku postępów przy rozbudowie sieci kanalizacji, konieczność budowy chodnika przy ul. Brzezińskiej czy konieczność prawidłowego osadzenia studzienek kanalizacyjnych na ul. Beskidzkiej.

Na koniec zebrania większością głosów uchwalono, że przyszłoroczny fundusz sołecki (52 865 zł) zostanie przeznaczony na skosowanie poboczy przy ul. Brzezińskiej, ul. Olchowej oraz ul. Wesołej.

ap, Fot. Anna Piotrowska

Podziel się
Skip to content