Przejdź do treści

Zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu

Informacje, 08 września 2023 20:59

Dziś w godzinach popołudniowych odbyło się zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu. Głównym punktem porządku obrad był podział funduszu sołeckiego.

Spotkanie poprowadziła sołtys Józefa Kapela, która przedstawiła zestawienie zadań inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w ostatnich miesiącach w Sułkowicach-Łęgu. Były to m.in.:

  • przystanki autobusowe (ul. Beskidzka i Wspólna);
  • dokończenie remontu ul. Faustyny Bocznej;
  • budowa Flow parku;
  • montaż pięciu lamp na ul. Zarzecznej i ul. Sadowej;
  • bieżące utrzymanie dróg.

W zebraniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców wsi, którzy przedstawili swoje problemy. Poruszono temat konieczności kontroli i udrażniania korytek oraz niebezpiecznego chodnika przy ul. Długiej. Mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje i potrzeby:

  • nowy asfalt na os. Podmiejskim;
  • utrzymanie zieleni na ul. Dobrej;
  • utwardzenia pobocza na ul. Faustyny i Sadowej wraz z odwodnieniem;
  • wyczyszczenie zarośniętych znaków drogowych;
  • pionizacja chodnika przy ul. Centralnej i konieczność oczyszczenia tamtejszych rowów.

Sporo czasu poświęcono tematyce ul. Turystycznej, a dokładniej jej fatalnego stanu i braku remontu pomimo wykonanego już projektu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Na koniec zebrania większością głosów uchwalono, że przyszłoroczny fundusz sołecki (55 025,60 zł) zostanie przeznaczony na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Sułkowice-Łęg.

ap, Fot. Anna Piotrowska

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content