Przejdź do treści

Zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu

Informacje, 25 września 2022 10:46

24 września odbyło się zebranie wiejskie w Sułkowicach-Łęgu. Głównym punktem porządku obrad był podział funduszu sołeckiego.

Spotkanie poprowadziła sołtys Józefa Kapela, która przedstawiła zestawienie zadań inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w latach 2020-2022 w sołectwie Sułkowice-Łęg. Były to m.in.:

  • Naprawa ul. Górskiej;
  • Przebudowa budynku OSP;
  • Wymiana opraw oświetleniowych w ZSS;
  • Remont pokrycia dachowego WDK;
  • Wymiana oświetlenia na energooszczędne w czterech obiektach użyteczności publicznej;
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Sadowa;
  • Budowa systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu zarządzania transportem publicznym w Gminie Andrychów;
  • Naprawa ul. Bł. S. Faustyny;
  • Utworzenie strefy Flowpark.

W zebraniu wzięło udział kilkunastu mieszkańców wsi, którzy przedstawili swoje problemy. Poruszono temat konieczności przedłużenia chodnika do szkoły (ul. Centralna boczna), niebezpiecznego chodnika przy ul. Długiej, braku przejścia dla pieszych na ul. Kościelnej oraz konieczność montażu progów zwalniających, które powstrzymają piratów drogowych. Sporo czasu poświęcono tematyce ul. Centralnej bocznej, a dokładniej jej fatalnego stanu i braku remontu pomimo wykonanego już projektu.

Na koniec zebrania większością głosów uchwalono, że przyszłoroczny fundusz sołecki (52 865 zł) zostanie przeznaczony na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Sułkowice-Łęg.

ap, Fot. Anna Piotrowska

Podziel się
Skip to content