Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Zebranie wiejskie w Inwałdzie

Informacje, 08 września 2019 10:51

7 września w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie odbyło się zebranie wiejskie. Wzięło w nim udział blisko 60 mieszkańców wioski. Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiła sołtys Grażyna Stuglik-Nizio.

Podziel się

Jako pierwszy głos zabrał reprezentant Policji – dzielnicowy Inwałdu. W swoim wystąpieniu poruszył problem oszustw na osobach starszych, prosił o sąsiedzkie czuwanie, przypomniał o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zasadach bezpiecznego przewożenia dzieci. Kolejno wystąpiły Panie: Daria Rusin i Regina Pazdur prezentując projekt Archiwum Gminy Andrychów. Po wystąpieniu gości  głos zabrała sołtys Inwałdu. Przedstawiła zakres podjętych działań oraz otrzymanych odpowiedzi. Najważniejszym punktem spotkania było przedstawienie projektów w sprawach:
– przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2020;
– uchwała dotycząca podziału Os. Korcza i nadania nazw ulic i osiedli;
– uchwała dotycząca podjęcia inicjatywy przebudowy chodnika na odcinku Kościół – Cmentarz. Aktualnie kondukt pogrzebowy zajmuje pas jezdni drogi krajowej co blokuje ruch pojazdów, a także jest mało komfortowy dla uczestników uroczystości pogrzebowych. 
Podczas głosowania zebrani byli jednogłośni. Fundusz sołecki zostanie przeznaczony na wykonanie projektu remontu ul. Cichej oraz budowę przystanku autobusowego na odcinku Park Hotel Łysoń – skrzyżowanie na Frydrychowice. Mieszkańcy przystali na propozycje nazw ulic i osiedli na Korczy oraz przebudowy chodnika. 
W trakcie żywej dyskusji Inwałdzanie  poruszali  problem dróg dojazdowych do domów i konieczność ich remontu. Zgłaszali konieczność usunięcia spróchniałych drzew, problemy z komunikacją gminną oraz plagę niedrożnych studzienek kanalizacyjnych. 
Gośćmi spotkania byli wiceburmistrz Wojciech Polak oraz radny Zbigniew Rzadek. 

ap, Fot. Anna Piotrowska

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content