Przejdź do treści

Zasady segregacji odpadów

Informacje, 19 stycznia 2018 12:11

Powstające odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, należy posegregować według określonych rodzajów.

Podziel się

Papier dajemy do worków lub pojemników w kolorze niebieskim. 

Wyrzucamy w nich opakowania z papieru, kartonu, tektury, gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy.
Nie wyrzucamy papieru powlekanego folią i lakierowanego, zanieczyszczonego papieru, kartonów po mleku i napojach, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, kalki, odpadów higienicznych np. pieluch jednorazowych, podpasek i zużytych chusteczek.

Warto zapamiętać, że zanim wrzucimy odpady do worka lub pojemnika powinniśmy usunąć części, które nie są z papieru: spinacze, taśmy klejące, folie itp.

Szkło segregujemy w pojemnikach lub we workach o kolorze zielonym.

Wyrzucamy tam butelki po napojach i żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych, słoiki szklane, opakowania po kosmetykach.
Nie wyrzucamy ceramiki, doniczek, kryształów, porcelany, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach. 

Metale i tworzywa sztuczne znajdą swoje miejsce w workach lub pojemnikach w kolorze żółtym. 

Wyrzucamy tam butelki plastikowe, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku lub sokach, plastikowe nakrętki kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, puszki po napojach i konserwach i folię aluminiową.

Nie wyrzucamy opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowań po olejach silnikowych, opakowań po środkach chwastobójczych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów puszek i pojemników po farbach, lakierach i olejach zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, plastikowych zabawek, butelek i pojemników z zawartością metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

Należy pamiętać aby odkręcić, opróżnić i zgnieść odpady, jeśli jest taka możliwość przed wrzuceniem do worka/pojemnika!

Odpady ulegające biodegradacji umieszczamy do worków lub pojemników w kolorze brązowym oznaczone napisem „BIO”.

Wyrzucamy tam resztki jedzenia np. obierki po ziemniakach, owocach i warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, opakowania, ulegające biodegradacji.
Nie wyrzucamy popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych, oleju jadalnego, leków, ziemi i kamieni, kości i odchodów zwierząt, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Natomiast do worków „BIO – odpady zielone” 

Wyrzucamy skoszoną trawę, zwiędłe rośliny, opadłe liście, drobne gałęzie drzew i krzewów, resztki roślin ogrodowych, trociny i korę drzew.
Nie wyrzucamy tych samych odpadów co w przypadku worków z napisem „BIO”. 
Pamiętajmy również, że wszystkie odpady biodegradowalne doskonale nadają się do kompostowania!

Wszystko czego nie możemy wrzucić do powyższych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. 

Przypominamy, że do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy przeterminowanych leków i chemikaliów ,zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.

 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content