Przejdź do treści

Zagórnik: Fundusz sołecki podzielony

Informacje, 26 września 2022 09:53

Przy niewielkiej frekwencji (przybyło kilka osób) odbyło się zebranie wiejskie w Zagórniku. Głównym punktem porządku był podział funduszu sołeckiego.

Jak dowiedzieliśmy się od sołtysa Tomasza Fijołka, kwotę 52 865 złotych zdecydowano przeznaczyć w całości na bieżące utrzymanie dróg, a więc głównie na naprawy najbardziej zniszczonych tras. Dyskutowano też m.in. o ulicy Biadasowskiej – bocznej, która ma się stać asfaltówką, a na której modernizację gmina Andrychów ma otrzymać wsparcie z puli rządowej czyli Polskiego Ładu.

jd

Podziel się
Skip to content