Przejdź do treści

Zadbają o drzewa. Gmina Andrychów z dofinansowaniem

Informacje, 20 lipca 2023 07:27

Na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski gminy Andrychów.

Pierwszy dotyczy drzew – nazywa się „Pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody”. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zabiegi na 3 pomnikach przyrody. Te drzewa to: Lipa drobnolistna, obw. 695 cm, Targanice, ul. Beskidzka 130, Lipa drobnolistna, obw. 600 cm, Andrychów, ul. Szewska 54, Klon jawor , obw. 312 cm, Targanice (w sąsiedztwie leśniczówki). Koszt prac pielęgnacyjnych wynosi ponad 12,5 tys zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie : 3 758,40 zł, co stanowi do 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

Drugi wniosek dotyczył zadania „Program edukacyjny „Zostań przyjacielem Ziemi”. Koszt kwalifikowany zadania: 28 600,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie : 8 580,00 zł, co stanowi do 30% kosztów kwalifikowanych zadania.

rf

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content