Przejdź do treści

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Informacje, 10 lipca 2017 16:30

​Radni zebrali się dziś o 15.00 na XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Andrychowie. Powodem jej zwołania było podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Podziel się

Rozporządzenie z 1998 roku, w którym wojewoda bielski ustanowił obszar parku krajobrazowego, nie zawierało żadnych zakazów. Zgodnie z ustawą o Ochronie Przyrody z 2003 roku organem, który może utworzyć Park Krajobrazowy jest Sejmik Województwa Małopolskiego. W związku z tym sejmik przygotował projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Małego na obszarze województwa małopolskiego. Ten projekt  zawiera jednak liczne zakazy. Po przyjrzeniu się projektowi pracownicy gminy Andrychów widzieli problem z jego niektórymi zapisami. Chodzi o plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Rzyk i rozszerzenie tam dotychczasowych zapisów planu o aktywności narciarskiej. Zakazy zawarte w planie sejmiku uniemożliwiałyby zakończenie plac nad planem miejscowym. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody można sprzeciwić się uzgodnieniom, jeżeli zapisy tamują rozwój gospodarczy gminy. Żeby rozwój gminy następował, uchwała wraz z uzasadnieniem sprzeciwu gminy, powinna przybrać taką formę, żeby plany rozwojowe gminy były uwzględnione. 
W sprawie odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 15 radnych głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content