Przejdź do treści

Wystawa Kęty – między sacrum a profanum

Informacje, 19 października 2023 13:08

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprasza na wystawę „Kęty – między sacrum a profanum”. Jej otwarcie zaplanowano na 22 października czyli dzień inauguracji obchodów Roku Świętego Jana Kantego.

– Najbliższe wydarzenie to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez nasze Muzeum – mówi dyrektor placówki Łukasz Gieruszczak. – To, że możemy pokazać w Kętach tak piękne artefakty, przykłady lokalnego dziedzictwa sakralnego i kulturowego, jest możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejny raz w ostatnich latach zyskaliśmy aprobatę komisji programu „Wspieranie Działań Muzealnych”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa – dodaje.

Projekt to doskonała okazja do tego, by przedstawić rolę i znaczenie religii chrześcijańskiej w dziejach miasta, ale i samej postaci św. Jana Kantego – patrona studentów, wykładowców i samych Kęt. Wystawa w założeniu ma charakter szerszy – ma opowiadać o przenikaniu się sfery sacrum i profanum w kontekście lokalnym, przedstawić kulturotwórczą rolę religii w skali mikro- i makroregionalnej. – Na wystawie zostaną zaprezentowane eksponaty, związane z przestrzenią sztuki sakralnej Kęt, jak np. kapa z Kęt z XVII w., dar króla Jana III Sobieskiego, pojawiająca się na światowych wystawach, ale do niedawna rzadko dostępna dla mieszkańców śląsko-małopolskiego pogranicza – zapowiada kurator wystawy Janusz Kudłacik, historyk Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. – Będą też depozyty z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolegiaty uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, lokalnych świątyń czy zbiorów prywatnych mieszkańców. Ale całość będzie rozpoczynać część plenerowa na kęckim Rynku – dodaje.
Wystawie będzie towarzyszyć katalog o tym samym tytule. Całkowity koszt zadania to 62.510,00 złotych, z czego 46.680,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wystawa „Kęty – między sacrum a profanum”
22 października – 17 grudnia 2023 r.
Otwarcie wystawy 22 października 2023 r., godz. 10.00-18.00
Wstęp wolny
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ks. Bp Roman Pindel – biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Proboszcz Parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach Zbigniew Jurasz, Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.

Wystawa z udogodnieniem dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku pytań proszę o kontakt  33 845 31 07.

Źródło: Muzeum w Kętach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content