Przejdź do treści

Wyremontują drogi w Zagórniku i Roczynach

Informacje, 12 listopada 2015 15:10

W czwartek 12 listopada w Urzędzie Miejskim zostały podpisane umowy na przebudowę dwóch dróg w gminie Andrychów: na os. Biadasów I w Zagórniku i remont ul. Modrzewiowej w Roczynach.

Podziel się

Umowę na przebudowę drogi na os. Biadasów I w Zagórniku podpisali Burmistrz Tomasz Żak, jego zastępca Mirosław Wasztyl, skarbnik gminy Dorota Żywioł oraz Witold Frasunek, prezes zarządu firmy PRDM w Wadowicach, odpowiedzialnej za wykonanie prac. W ramach zadania zostaną wykonane: jezdnia, pobocza i zjazdy, robotnicy wyremontują też urządzenia odwadniające i umocnią skarpy. Termin zakończenia robót budowlanych upływa 31 marca 2016 roku, a koszt inwestycji to ponad 166 tys. złotych. 

Wkrótce ruszą także prace związane z przebudową ul. Modrzewiowej w Roczynach. Przetarg wygrała firma Eurovia z Bielan Wrocławskich. Zakres prac jest bardzo podobny – wykonanie jezdni, poboczy, zjazdów. Oczywiście w obu przypadkach wykonawcy są zobowiązani opracować projekt organizacji ruchu na czas remontu, oznakować i zabezpieczyć teren budowy, zorganizować zaplecze, etc… Koszt przebudowy ul. Modrzewiowej to prawie 742 tys. zł, a prace mają zakończyć się do końca sierpnia przyszłego roku.

Podziel się
Skip to content