Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Wykorzystaj swoją szansę

Informacje, 21 stycznia 2020 11:07

Andrychowski ​OPS poszukuje 30 osób biernych zawodowo i/lub bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej tj. w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat, do projektu mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową osób bezrobotnych.

Podziel się

Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie prowadzona jest rekrutacja uczestników do Bloku III Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, w tym niezarejestrowanych w PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewidziane są:

  • Trening Kompetencji Społecznych,
  • Trening Pracy,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe,
  • Kurs zawodowy,
  • Staż zawodowy,
  • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne.

Rekrutacja prowadzona jest do końca lutego 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, ul. Krakowska 72 w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 33 876 42 92.

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content