Przejdź do treści

Wykład i podsumowanie konkursu

Kultura, 09 listopada 2023 12:34

We wtorek 7 listopada spotkanie z profesorem Dariuszem Nawrotem w kamienicy Rynek 13, a dwa dni później podsumowanie konkursu literackiego „Wiek patriotyzmu...?”. To ostatnie etapy realizowanego od sierpnia przez Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach projektu „Wiek rewolucji...” dofinansowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wykład prof. Dariusza Nawrota pt. „Epoka wojen napoleońskich na śląsko-małopolskim pograniczu” zgromadził niemal 40 osób. Wśród słuchaczy oprócz kęczan znaleźli się mieszkańcy okolicznych miejscowości, a także goście z Bielska-Białej. Na początku prelegent zdefiniował pojęcie Nowego Śląska po czym omówił taktykę oraz działania wojenne prowadzone na tym terenie przez wojska francuskie w latach 1805-1806. Nie zabrakło lokalnych postaci takich jak Jan Nepomucen Sułkowski czy Karol Józef Larisch oraz zwrócenia uwagi na świadomość i zaangażowanie w walkę chłopów pochodzących z ziem Nowego Śląska. Na koniec spotkania słuchacze mieli możliwość zapoznania się i zabrania nowego folderu edukacyjnego wydanego w ramach realizowanego projektu.

W czwartek 9 listopada z kolei w salach ekspozycyjnych Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach odbyło się podsumowanie konkursu „Wiek patriotyzmu…?”. Dyrektor Muzeum Łukasz Gieruszczak przywitał zgromadzonych gości, a potem razem z przedstawicielami komisji konkursowej: Alicją Skrudlik-Pilch, Paulą Wojewodzic oraz Przemysławem Gąsiorkiem wręczył laureatom nagrody, a uczestnikom i ich opiekunom upominki. Była też okazja do tego, by zebrani mogli zwiedzić trwającą wystawę „Kęty – między sacrum a profanum”.

Przypomnijmy nazwiska laureatów:

Grand Prix konkursu: Marta Florczak

W kategorii poezja:

1 miejsce – Łucja Chmielniak

2 miejsce – Wiktoria Wieczorek

3 miejsce – Kinga Kubiś

Wyróżnienie: Weronika Wojewodzic

W kategorii proza:

1 miejsce – Oliwia Kawczak

Wyróżnienie: Julia Hałat

Parterami konkursu byli Powiatowy Zespół Szkół nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach, Towarzystwo Miłośników Kęt oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach.

Oprócz prelekcji profesora Nawrota i konkursu literackiego Muzeum w ramach projektu „Wiek rewolucji…” zorganizowało: spotkanie z dr. Andrzejem Małysą poświęcone biżuterii patriotycznej z okresu powstania styczniowego, wykład Łukasza Gieruszczak „Wiek romantycznej gorączki…” w Muzeum Niepodległości w Myślenicach (i nie tylko!), a także warsztaty z tworzenia biżuterii patriotycznej (prowadziła je Paula Wojewodzic) oraz budowania okolicznych pałaców z klocków LEGO z wykorzystaniem elementów robotyki (prowadził Przemysław Gąsiorek). Niektóre z działań zaowocowały historycznymi spacerami oraz powielanymi wykładami i warsztatami w różnych miejscowościach regionu. Teksty laureatów konkursu umieszczono w pakiecie edukacyjnym, gdzie podsumowano projekt, a także zawarto najważniejsze merytoryczne informacje dotyczące postaw mieszkańców Kęt i okolicy wobec zrywów narodowych w XIX wieku, ponieważ tego dotyczył właśnie ten projekt. Folder można pobrać bezpłatnie w siedzibie Muzeum lub w wersji cyfrowej na stronie Muzeum w zakładce „Projekty” – „Patriotyzm Jutra 2023”

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Źródło: Muzeum w Kętach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content