Przejdź do treści

Wybory sołeckie w połowie czerwca

Informacje, 14 maja 2015 08:51

​14 czerwca w gminie Andrychów odbędą się wybory sołeckie. Kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej mogą zgłaszać mieszkańcy poszczególnych sołectw w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim od 20 do 29 maja.

Podziel się

Wybory sołeckie będą teraz przypominać wybory wójtwó, burmistrzów i prezydentów miast. Głosujący otrzyma listę z ubiegającymi się o stanowisko sołtysa , na której wskaże swojego kandydata. Nad wszystkim będzie czuwać komisja wyborcza.

Członków Gminnej Komisji ds. Wyborów (będzie ich osiem, a każda z nich będzie zasiadała w sześcioosobowym składzie) mogą z kolei zgłaszać kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich. 

Członkowie komisji za wykonanie wszystkich czynności w ramach swoich obowiązków otrzymują zryczałtowane diety:
Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich – 200,00 zł,
Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich – 180,00 zł,
Członek Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich – 150,00 zł,
Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej – 100,00 zł,
Zastępca Przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej – 90,00 zł,
Członek Sołeckiej Komisji Wyborczej – 80,00 zł.

Treść ogłoszenia:
Na podstawie § 22 Statutów Sołectw: Brzezinka, Inwałd, Roczyny, Rzyki, Sułkowice-Bolęcina, Sułkowice-Łęg, Targanice, Zagórnik przyjętych uchwałami nr od L-475-14 do L-482-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r., Gminna Komisja ds. Wyborów Sołeckich w Gminie Andrychów informuje: zgłoszenia kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich, jak również kandydatów na członków sołeckich komisji wyborczych dokonuje się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, tj. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie przy ul. Rynek 15 – sala konferencyjna, IIp. w dniach od 20 do 29 maja 2015r. (w godzinach od 7.30 do 15.30).
Kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania.
Kandydatów do sołeckich komisji wyborczych mogą zgłaszać tylko kandydaci na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca ani osoba będąca w stosunku do kandydata zstępnym, wstępnym, małżonkiem, rodzeństwem.
Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225, IIp oraz ze strony internetowej andrychow.eu – zakładka: Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem numer telefonu 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content