Przejdź do treści

WSA w sprawie dyrektorów

Informacje, 28 sierpnia 2015 12:43

​Dyrektorzy szkół w Inwałdzie i Rzykach pozostają na swoich stanowiskach, tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja burmistrza o ich powołaniu pozostaje w mocy.

Podziel się

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się sprawą powołania dwóch dyrektorów szkół – w Inwałdzie i Rzykach – wobec których pojawiły się wątpliwości, czy zostali wybrani zgodnie z prawem. Sąd wydał rozstrzygnięcie w którym nie uchylił zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Andrychowa, jak domagał się tego Wojewoda Małopolski, ale ograniczył się wyłącznie do stwierdzenia, że akt ten został wydany z naruszeniem prawa. W tej sytuacji, powołania dyrektorów obu placówek oświatowych pozostają w mocy. 
Sąd w ustnych motywach swego rozstrzygnięcia zwrócił m.in. uwagę, iż przepisy prawa w zakresie przeprowadzania konkursów na dyrektorów placówek oświatowych mogą budzić wątpliwości, albowiem ich redakcja jest rzeczywiście niedoskonała. 
Podobnych spraw w WSA toczy się kilka i dotyczą podobnych sytuacji w innych gminach. Przypomnijmy, że dziewięcioosobowa komisja konkursowa zagłosowała tak, że czterech jej członków było za powołaniem, a pięcioro nie podjęło żadnej decyzji. Komisja stwierdziła na tej podstawie, że do wyboru dyrektora nie doszło, albowiem przepis wymaga „bezwzględnej większości głosów osób obecnych”, co w przypadku 9-cio osobowego składu komisji wymaga poparci co najmniej 5-ciu członków komisji. 
Nie wszyscy zgadzają się z taką interpretacją przepisów i dlatego sprawy te trafiły do Wojewody Małopolskiego. Ten uznał, że naruszono prawo i zaskarżył decyzję Burmistrza Andrychowa. W lokalnych  mediach zaczęły się pojawiać informacje o łamaniu prawa przez władze Andrychowa i o „wyrokach”, jakie miały już zapadać w tych sprawach. Tymczasem była to dopiero pierwsza sprawa dotycząca tego zagadnienia w Gminie Andrychów. 
Burmistrz Tomasz Żak powiedział „Nowinom”, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku WSA w Krakowie, podejmie decyzję co do ewentualnej skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie, albowiem jest to sprawa precedensowa i mimo takiego rozstrzygnięcia sądu w Krakowie, które nie uchyla zarządzeń Burmistrza, należałoby ostatecznie usunąć wątpliwości interpretacyjne. Jest to ważne, ponieważ już w najbliższy czwartek, 3 września w Krakowie odbędzie się w WSA podobna rozprawa dotycząca powołania dyrektora SP Nr 4 w Andrychowie. 
mn 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content