Przejdź do treści

Wolne miejsca w DPS

Informacje, 21 grudnia 2015 11:49

​Decyzja o zamieszkaniu w Domu Pomocy Społecznej (DPS) z pewnością nie należy do łatwych, jednak dla wielu osób jest to szansa na poprawę sytuacji życiowej. Dlatego warto rozważyć taką możliwość, zwłaszcza, że DPS-y w naszym powiecie dysponują wolnymi miejscami.

Podziel się

– Prawo do ubiegania się o miejsce w DPS ma każdy, kto ze względu na stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność, samotność nie jest w stanie samodzielnie i bezpiecznie funkcjonować w codziennym życiu – informują pracownicy wadowickiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje pięć Domów Pomocy Społecznej. Trzy z nich znajdują się w Wadowicach. Dom przy ul. Parkowej pomaga osobom w podeszłym wieku (jest to placówka koedukacyjna). DPS przy ul. Pułaskiego nakierowany jest na pomoc osobom przewlekle chorym psychicznie (także jest to ośrodek koedukacyjny). Natomiast w Domu przy ul. Lwowskiej mieszkają dzieci, młodzież oraz kobiety niepełnosprawne intelektualnie. Ponadto w naszym powiecie funkcjonują: DPS w Zebrzydowicach, w którym całodobową pomoc znajdują mężczyźni przewlekle chorzy psychicznie oraz DPS w Izdebniku, gdzie mieszkają kobiety niepełnosprawne intelektualnie. 

Każda z tych placówek sprawuje całodobową, profesjonalną opiekę socjalną i medyczną. Oferuje także pomoc rehabilitacyjną, terapię zajęciową a także opiekę duszpasterską. – Domy Pomocy Społecznej to instytucje, ale robimy wszystko, aby były to miejsca, w których dba się o komfort psychiczny i fizyczny mieszkańców. Chcemy, aby osoby tam przebywające czuły się bezpiecznie, zaopiekowane i szanowane – deklarują pracownicy PCPR. Jednocześnie apelują: Nie bądź obojętny: jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba starsza, samotna, mająca trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, wymagająca całodobowej opieki, której rodzina z różnych względów nie jest w stanie jej zapewnić– pomóż jej skorzystać z przysługującego prawa do ubiegania się o miejsce w DPS. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Domów Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 

źródło: powiat.wadowice.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content