Przejdź do treści

Wojewoda nie dojechał, ale obiecuje

Informacje, 30 grudnia 2015 18:52

Po kolejnej rezolucji Rady Miejskiej w sprawie przywrócenia drugiej karetki nowy wojewoda Małopolski Józef Pilch z PiS obiecał, że dziś, 30 grudnia przyjedzie w tej sprawie do Andrychowa. Dotarł tylko do Wadowic, ale tam obiecał, że po rozeznaniu sprawy „podejdzie do niej z sercem”.

Podziel się

Jeszcze dwa lata temu w Andrychowie całodobowo dyżurowały dwie karetki: podstawowa i specjalistyczna. W 2014 r. to się zmieniło. Od tego czasu – choć od początku andrychowianie protestują – całodobowo pracuje tylko karetka podstawowa. Specjalistyczna działa w godzinach od 7 rano do 23 wieczorem.
Również na ten rok wojewódzki plan działania systemy Państwowego Ratownictwa Medycznego nie przewidział powrotu karetki specjalistycznej.  Dlatego andrychowianie – tak różne grupy reprezentujące społeczność gminy – jak i Rada Miejska, przy wsparciu Burmistrza Tomasza Żaka domagały się powrotu karetki specjalistycznej na całodobowe dyżury. Na grudniowej sesji radni jednogłośnie przyjęli w tej sprawie rezolucję (publikujemy ją poniżej).
Jakby w odpowiedzi na ten apel wojewoda Józef Pilch trzy dni temu zapowiedział na dziś briefing. Miał się on odbyć na andrychowskim Rynku przed Urzędem Miejskim o godz. 14.30. Józef Pilch miał się w nim „odnieść do postulatu mieszkańców”. 
Niemal w ostatniej chwili zmienił plany, tuż przed godz. 14 jego biuro przysłało do Andrychowa emaila, że wojewoda dotrze tylko do Wadowic. I tak się stało. Razem ze starostą i jego zastępcą Józef Pilch obejrzał szpital, a w sprawie andrychowskiego ambulansu oświadczył, że podejmie „szybką i stanowczą decyzję”. Jaką? Nie wiadomo, choć wiele osób liczy, że będzie ona pomyślna dla andrychowian.
W Urzędzie Miejskim w Andrychowie na wojewodę czekali wszyscy radni.
mn

Rezolucja Nr 1/2015
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie: przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w Andrychowie.

Na podstawie §98 ust.2 pkt. f Statutu Gminy Andrychów uchwalonego uchwałą Nr XXXIX-351-13 z dnia 24 października 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013r., poz. 6287) 

§1

Rada Miejska w Andrychowie ponownie składa rezolucję popartą przez Burmistrza Andrychowa w sprawie przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w Andrychowie. Już dwukrotnie apelowano do Wojewody Małopolskiego o niedokonywanie niekorzystnej dla naszego regionu aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Jednak nie przełożyło się to na oczekiwane działania Wojewody Małopolskiego. 

Po aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” w 2014 roku skrócono stacjonowanie specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Andrychowie. Obecnie ZRM typu „S” zapewnia opiekę jedynie w godzinach od 7:00 do 23:00, wobec wcześniejszej obsługi całodobowej.

Rada Miejska w Andrychowie przypomina również, że Zespół Ratownictwa Medycznego typu „S” stacjonujący na naszym terenie zapewnia opiekę na obszarze dwóch Gmin – Gminy Andrychów, oraz Gminy Wieprz. Obszar ten zamieszkuje blisko 1/2 ogólnej liczby mieszkańców Powiatu Wadowickiego. 

Rada Miejska w Andrychowie zwraca uwagę, że wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom wpisałoby się wprost w apel, który skierowała do wojewodów Pani premier Beata Szydło:

„Bardzo proszę, abyście nie zapominali, że musicie być wśród ludzi; że Wasza praca ma polegać nie tylko na urzędniczych powinnościach. Nie można zapomnieć, że trzeba słuchać, rozmawiać i służyć obywatelom.”

Jest to okazja, aby wysłuchać głosu naszej lokalnej społeczności, która uważa, że decyzja byłego Wojewody była niczym innym jak próbą oszczędzania na bezpieczeństwie zdrowia obywateli. Dlatego też Rada Miejska w Andrychowie składa następującą rezolucję: 
W imieniu społeczności i przede wszystkim w głębokim przekonaniu o słuszności własnej racji Rada Miejska w Andrychowie domaga się przywrócenia całodobowego stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” na terenie Andrychowa.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie do przekazania niniejszej Rezolucji: Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Małopolskiemu, Posłom i Senatorom Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Staroście Powiatu Wadowickiego.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content