Przejdź do treści

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informacje, 25 sierpnia 2023 12:20

Burmistrz Andrychowa informuje, iż producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w poniższych terminach.

baner informacja-Radio-Andrychów
  • od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie (wraz z oryginałem w celu umieszczenia adnotacji o przyjęciu do zwrotu podatku akcyzowego), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku dołączenia do wniosku paragonów z numerem NIP – we wniosku należy wpisać NIP wnioskodawcy. Osoby, którym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z tytułu posiadania bydła winny do wniosku dołączyć zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2022 rok.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie w zakładce – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Andrychów – Deklaracje podatkowe lub w Wydziale Finansowo – Księgowym, Referat Wymiaru Podatku i Opłat Urzędu Miejskiego w Andrychowie pokój nr 08.

Wypełnione w całości wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, Wydział Finansowo – Księgowy, Referat Wymiaru Podatku i Opłat pokój nr 08, w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałek, środę, czwartek, we wtorek w godzinach od 7.30 do 17.00, a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00 .

Informacje dotyczące zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w II terminie 2023r. dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi –www.minrol.gov.pl

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content