Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej w DDS w Wieprzu

Informacje, 12 października 2021 12:13

11 października 2021 r. odbyła się przesunięta z racji pandemii, wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z działalnością pierwszej tego typu placówki na terenie gminy Wieprz. Sposób radzenia sobie z pandemią w poprzednim roku, doświadczenia płynące z prowadzenia placówki przez Stowarzyszeni Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom NADZIEJA, spostrzeżenia seniorów – były cennymi tematami, które poruszone zostały w trakcie spotkania. Z racji obserwowanego procesu starzenia się społeczeństwa Minister Stanisław Szwed zapowiedział dalsze wsparcie polityki senioralnej oraz działania na rzecz integracji międzypokoleniowej. Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek podziękowała za dotację z budżetu państwa oraz dotację ze środków Unii Europejskiej, które przyczyniły się do powstania ośrodka oraz do stworzenia komfortowych warunków dla jego użytkowników.

Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji placówki oraz jej dokonań. Rangę uroczystości podniosła również obecność innych zaproszonych gości w osobach: Wicewojewody Małopolski Ryszarda Pagacza, asystenta Posła Filipa Kaczyńskiego Piotra Hajnosza, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jacka Kowalczyka, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafała Stuglika, Starosty Wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, Wicestarosty Wadowickiego Beaty Smolec, a także przedstawicieli Gminy Wieprz na czele z Wójtem Gminy Wieprz Małgorzatą Chrapek oraz Przewodniczącym Rady Gminy Wieprz Mieczysławem Żyłą.

Źródło: Urząd Gminy Wieprz

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content