Przejdź do treści

„Wizan” toczy spór…

Informacje, 07 listopada 2023 10:07

Prezes „Wizanu” Jerzy Chylewski był gościem „Rozmowy Dnia” Radia Andrychów. Cała rozmowa była poświęcona sporowi spółdzielni z Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej o nieruchomości.

„Wizan” dysponował od lat starym obiektem i działkami, na których wybudował budynki. Jednak w maju br. Komisja Regulacyjna do Spraw Wyznaniowych Żydowskich przyznała nieruchomości w centrum Andrychowa użytkowane przez „Wizan” Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. Należały one przed II wojną światową właśnie do wspólnoty żydowskiej. Prezes Jerzy Chylewski nie neguje tego werdyktu w zakresie działek, ale uznaje za niesprawiedliwość, iż musi oddać także wybudowane przez spółdzielnię budynki o wartości większej niż działki. Gotów był odkupić zatem działki albo zamienić je na inne nieruchomości, którymi dysponuje „Wizan”. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej nie wyraziła na takie rozwiązania zgody. Prezes nie zgodził się z kolei na wydanie czegokolwiek bielskiej gminie żydowskiej. Sprawa trafiła do sądu o przedłużenie terminu przekazania nieruchomości, aby można było podjąć dalsze kroki prawne. Także Gmina Wyznaniowa złożyła pozew. Na razie nie ma wyznaczonych terminów rozpraw. Niestety, spór nakłada się na gorszy rok dla spółdzielni pod względem wyników ekonomicznych. Prezes rozważa likwidację pięciu sklepów, które przynoszą straty.

To tylko najważniejsze fakty z rozmowy. Pełną treść będzie można odsłuchać na stronie internetowej w zakładce „Audycje”.

jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content