Przejdź do treści

Wiadomo kto i ile dostanie

Informacje, 18 stycznia 2017 12:55

Dziś – 18 stycznia – ogłoszona została lista organizacji, które w tym roku dostaną dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów. Oto ona.

Podziel się

W specjalnym komunikacie na stronach BIP Urzędu Miejskiego Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Oto ta lista ułożona według zakresu zadań:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Tradycje świąteczne z Promyczkiem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2017 roku.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 12 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia w Gminie Andrychów na przykładzie konkursu pn. „Stół Wigilijny””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Bogactwo kulinarne i obrzędowe związane ze Świętami Wielkanocnymi w Gminie Andrychów na przykładzie konkursu pn. „Stół Wielkanocny””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „Świąteczne fanfary”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 500,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów” .
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”

Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Po pierwsze zrozumieć – cykl szkoleń specjalistycznych”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 400,00 zł.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie – “ Stop nietolerancji”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa „Szkoła dla rodziców” – pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIRR” w Andrychowie – „Podziel się bajką – oddaj książkę, zainspiruj…”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów z siedzibą w Andrychowie- „Kurs pierwszej pomocy dla przyszłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów z siedzibą w Andrychowie- „Kurs wychowawców harcerskich dla przyszłych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 
Zadania z zakresu:

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie – „Olimpijczyk senior 2017”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.
 
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „Turystyka łączy pokolenia.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
 
Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie– „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Andrychowie – „Relaks i kontakt z przyrodą w Rzykach – Czarny Groń”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.
 
Fundacja na Rzecz Wsparcia, Integracji i Rozwoju Osób oraz Rodzin Potrzebujących pn. „WIRR” w Andrychowie – „Seniorze, daj się wciągnąć w nornic wal king”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.
 
Zadania z zakresu:

Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „X Konkurs krajoznawczy Znam Gminę Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.
 
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Motor” w Andrychowie – „51 Ogólnopolski Spływ Kajakowy Trzy Zapory”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie– „48 Wiosenny Rajd Turystyczny”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach- „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „IV Jesienny Rajd Turystyczny Wspomnienia z wakacji”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.
 
b)      „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.
 
Zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”

Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów z siedzibą w Andrychowie – „Dzień harcerski 2017 – Nie ma jak w Andrychowie!”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach –  „Szlakami ulic Andrychowa – 250 lecie lokacji miasta Andrychowa”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie – „Plener malarski, wystawy poplenerowe oraz spotkania artystów z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Znam swoje korzenie”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 200,00 zł.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Festiwal „Spotkania z orkiestrą”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości  20 000,00 zł.
 
b)      „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Pokolenia zainspirowane kulturą”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” w Andrychowie – „95 lat Miejskiej Orkiestry Dętej Andropol w Andrychowie”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Uczczenie 250 lecia lokacji Andrychowa poprzez wydanie broszury „Kto kim był w Andrychowie”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 100,00 zł.
 
Zadania z zakresu:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych i współuzależnionych realizowana w Stowarzyszeniu „Światło – Nadzieja” .
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 50 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Powrót do rodziny poprzez terapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 75 000,00 zł.
 
b)      „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Z promyczkiem w przyszłość”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
 
Zadanie z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

„Przygotowywanie i wydawanie w Kuchni Św. Brata Alberta w Andrychowie, ul. 1 Maja 11 – gorącego posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim- Dom Zakonny w Wadowicach „Albertyńska posługa wobec ubogich i bezdomnych”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 90 000,00 zł.
 
Zadania z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 01 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

a)      „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”

Na realizację w/w zadania wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów, w sołectwach Targanice, Sułkowice, Brzezinka Dolna przez Ludowy Klub Sportowy Halniak Targanice”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 36 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Inwałdzie – „Aktywne lato”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „Karate antidotum na wszystko”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 14 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules Bis” w Andrychowie – „Ze Sportem na Bis”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 700,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Sport i rekreacja dla mieszkańców sołectwa Rzyki”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 210 000,00 zł.

 Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 240 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 23 000,00 zł.

Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach- „Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Klub sportowy Black Dragon”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Klub „Speed Rock Wadowice” w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 9 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Zajęcia sportowe z piłki ręcznej dziewcząt”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Wakacyjny obóz siatkarski dla dzieci”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Tenis sportem andrychowian”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęło dziesięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Inwałdzie – „VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Beskidów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej – Andrychowski Klub Łączności „Delta” SP9KUP w Andrychowie  – „Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF/VHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa z okazji 250 lecia Andrychowa”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 300,00 zł.

Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej – Andrychowski Klub Łączności „Delta” SP9KUP w Andrychowie  – „Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF/VHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa z okazji Dni Andrychowa”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Jesielskie Stowarzyszenie Cyklistów w Krakowie  – „Organizacja bezpłatnych zawodów dla dzieci Kids Race w Rzykach”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „Mistrzostwa Polski Oyama Karate”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Black Dragon” w Andrychowie – „Gala Black Dragon Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Klub Sportowy Aquila w Wadowicach – „Kolarskie międzynarodowe Mistrzostwa Polski w trialu”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Fundacja Święty Uśmiechnięty w Wadowicach – „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Klub Siatkarski „Beskid” Andrychów w Andrychowie – „Turniej siatkarski o Puchar Prezesa”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Rodzinne Towarzystwo Sportowe „Jawornica” w  Sułkowicach – “Organizacja zawodów w siatkówce i plażówce”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
 
c)      „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach – „Zajęcia dla niepełnosprawnych osób z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach – „Łucznictwo dla wszystkich”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach – „Hipoterapia i woltyżerka”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach – „Rozwój Daje Radość”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Ruszamy się, integrujemy się”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Targanicach- „Trening czyni mistrza”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach – „Piknik rodzinny „Agrado z rodziną””.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content