Przejdź do treści

Weź udział w „Małopolskiej Sieci Sukcesorów SUKCES-JA!”

Informacje, 28 lipca 2023 08:15

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie "Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA" – Edycja II.

CZYM JEST SUKCESJA?
Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Sukcesja to przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu. Nie jest to łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Najlepszym sposobem na eliminację barier i problemów jest odpowiednie zaplanowanie tego procesu. Działania, które wprowadzą nowe pokolenie w świat biznesu oraz pomogą określić zasady i wartości, jakimi musi się kierować następca a przede wszystkim, które wykreują umiejętności i kompetencje niezbędne do zarządzania firmą, są czasochłonne i wymagają ogromu pracy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania własnych decyzji przez sukcesora. Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie dobranie formy prawnej i faktyczne przeprowadzenie zmiany w organizacji. W tej kwestii warto zasięgnąć rady eksperta, który przedstawi dostępne możliwości oraz pomoże wybrać najlepszą z nich
 
NA CZYM POLEGA PROJEKT? 
W ramach tworzenia Małopolskiej Sieci Sukcesorów, zaangażujemy do projektu od 5 do 10 osób, które przejęły lub zamierzają przejąć firmę rodzinną z terenu woj. małopolskiego. Członkowie sieci zapraszani będą do udziału w regularnych spotkaniach (możliwość uczestnictwa online), w ramach których zostaną objęci dostosowanym do ich potrzeb wsparciem szkoleniowym z kluczowych obszarów związanych z transferem biznesu tj.

  • obszar prawny;
  • obszar finansowo-podatkowy;
  • obszar zarządzania;
  • obszar psychologiczny;
  • obszar wymiany doświadczeń.

CO OFERUJEMY?
Bezpłatne warsztaty z zakresu sukcesji: w ramach Projektu zostanie zorganizowane 7 spotkań: 1 spotkanie inauguracyjne, 5 warsztatów merytorycznych w formule hybrydowej (ze szczególnym naciskiem na udział osobisty w spotkaniach z ekspertami), 1 spotkanie podsumowujące.
W ramach 5 warsztatów merytorycznych łącznie zostanie przeprowadzonych 20 godzin warsztatów prowadzonych przez ekspertów merytorycznych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mogli lepiej przygotować firmę do płynnego przejścia w ręce kolejnego pokolenia – sukcesorów. Rzemieślnicy dowiedzą się również, jak zabezpieczyć biznes w przypadku braku następców. Zostaną również omówione zagrożenia prowadzonego biznesu oraz zakres odpowiedzialności majątkiem prywatnym. W trakcie warsztatów omówione zostaną też rozwiązania zabezpieczające biznes za życia przedsiębiorcy na wypadek jego śmierci, ewentualnych konsekwencji oraz utraty płynności finansowej. Poruszone zostaną także kwestie związane z przekształceniem działalności gospodarczej, doborem odpowiedniej formy prawnej i regulacji spraw spadkowych. Temat zostanie omówiony także pod kątem zabezpieczeń finansowych potencjalnych spłat (spadkobierców, wychodzącego wspólnika). W zrozumieniu kwestii sukcesji pomogą uczestnikom omawiane przypadki oraz wiedza praktyczna przedsiębiorców, którzy już sukcesji dokonali (wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób).
Ponadto uczestnicy projektu będą mogli zasięgnąć bezpłatnie informacji i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania od osób, które będą prowadziły szkolenia (doradców podatkowych, prawników).
 
W JAKIM CELU REALIZOWANY JEST PROJEKT?
Głównym celem projektu „Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA!” realizowanego przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie jest:

  • podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach;
  • wzmocnienie postaw przedsiębiorczych;
  • rozwój wiedzy i umiejętności w temacie sukcesji;
  • wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu.

DLA KOGO?
Projekt dedykowany jest dla osób, które przejęły lub potencjalnie w przyszłości będą mogły przejąć firmę rodzinną z terenu województwa małopolskiego.
 
JAK SKORZYSTAĆ?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej MIRiP  pod poniższym linkiem i przesłanie go na adres email: promocja@izba.krakow.pl | izba.krakow.pl/sukcesja

Nabór trwa do 30 września 2023 roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 
INFORMACJE
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, I p., pok.11, Tel. 12 421 52 51, promocja@izba.krakow.pl
 
Źródło: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content