Przejdź do treści

Ważny termin w wyborach uzupełniających

Informacje, 22 maja 2017 10:39

Dzisiaj, o godzinie 16. mija termin zgłaszania komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie.

Podziel się

Przypomnijmy, że po śmierci św.p. Romana Prystackiego zaistniała konieczność wyboru na jego miejsce nowego radnego z okręgu nr 19 (Zagórnik). W związku z tym Wojewoda Małopolski 10 maja 2017 roku wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie na niedzielę dnia 30 lipca 2017 roku.
Aby wziąć bierny udział w tych wyborach, czyli móc kandydować, trzeba do gminnej komisji wyborczej zgłosić komitet wyborczy i nazwisko kandydata. Tu też obowiązuje harmonogram wyborczy i termin zgłaszania kandydatów upływa dzisiaj (22 maja 2017 r.) o godzinie 16. Dodajmy, że w związku z tym, że ustawowo przewidziany czas upływał w weekend, osobnym zarządzeniem Komisarz Wyborczy w Krakowie (jego treść w całości publikujemy poniżej) przedłużył ten termin do dzisiejszego poniedziałku.
Ponadto przypominamy, że okręg wyborczy nr 19 obejmuje sołectwo Zagórnik, a w nim ulice i osiedla: Biadasowska, Inwałdzka, Ks. Leszka Solakiewicza, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Oazowa, os. Biadasów I, os. Górka, os. Hulakówka, os. Maturówka, os. Świątkówka, Pod Groniem, Rekreacyjna, Skornicka, Strażacka, Szkolna, Źródlana; oraz miejscowość Sułkowice – ulice:Kosynierów, Młyńska (numery: 14, 16, 19, 21);
mn

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 10 maja 2017 roku 
 
o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie, zarządzonych na dzień 30 lipca 2017 roku 
  
Działając na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia  10 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej  w Andrychowie, Komisarz Wyborczy w Krakowie informuje: 
  
Do dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) do godz. 16.00 (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, Komisarz Wyborczy  w Krakowie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz  o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego. 
  
Przy tworzeniu komitetu można korzystać z informacji Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 30 czerwca 2014 r. znak ZPOW-703-112/14 o tworzeniu komitetów wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (umieszczone na stronie internetowej pkw.gov.pl). 

  

Komisarz Wyborczy w Krakowie (-) Teresa Rak 

 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content