Przejdź do treści

Ważność orzeczeń dla celów świadczeniowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Informacje, 19 lipca 2023 08:33

Dział Świadczeń dla Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że od 6 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych na czas określony.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważności do 31 marca 2024 r.,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów) – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, wydane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy covidowej zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zmienia się w zakresie okresu wskazanego powyżej.

Zmiana powyższych decyzji następuje z urzędu. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji, nie wymaga zawiadamiania strony.

Źródło: OPS w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content