Przejdź do treści

„Watra” świętowała 35. urodziny

Informacje, 16 marca 2023 21:09

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” świętowało dziś (16 marca) swoje 35-lecie powstania. Liczne grono gości znanych z życia publicznego naszej gminy świadczyło o randze i uznaniu, jakim cieszy się ta organizacja.

Rocznicowe spotkanie odbyło się w ośrodku na Kocierzu. Poprowadziła je prezes Stowarzyszenia i zarazem terapeutka Jolanta Kosek. Jednym z pierwszych akcentów uroczystości było wysłuchanie nieformalnego hymnu „Watry” czyli piosenki „Ach wróć tatusiu”. Dużo emocji i wzruszeń dostarczyło też dwadzieścia jeden odczytanych relacji żon alkoholików czyli kobiet współuzależnionych, które są uczestniczkami zajęć terapeutycznych prowadzonych przez Andrychowskie Stowarzyszenie. To dramatyczne życiorysy alkoholem pisane, ale też pełne nadziei związanych z zajęciami w „Watrze”.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia pamiątek alkoholikom żyjącym w trzeźwości od minimum pięciu lat, a także uczestniczkom zajęć dla współuzależnionych.

Prezes Jolanta Kosek w imieniu „Watry” odebrała dyplom gratulacyjny, upominek i bukiet od władz samorządowych Andrychowa reprezentowanych przez zastępcę burmistrza Wojciecha Polaka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorotę Magierę, dyrektora gabinetu burmistrza Agnieszkę Gierszewską, sekretarz gminy Grażynę Łobodę i skarbnika gminy Dorotę Żywioł. Oczywiście nie obyło się bez życzeń. Z gratulacjami i upominkami pospieszyli też przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej ściśle współpracującego z „Watrą”, a także dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Sportu Kultury i Turystyki Marcin Putyra i Centrum Kultury i Wypoczynku Leszek Ścibik. Ten ostatni zachęcił „watrowiczów” do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez CKiW, w tym zwłaszcza w planowanych na wakacyjne czwartki piknikach bezalkoholowych. Życzenia złożyli również przedstawiciele innych instytucji i organizacji. Odbyła się także część nieoficjalna z poczęstunkiem i kończącą imprezę zabawą.

„Watra” ma obecnie 38 członków oraz 50 osób korzystających z terapii. Przypomnijmy, iż świętujące 35-lecie stowarzyszenie zajmuje się osobami, które: są uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu, są współuzależnione, są ofiarami przemocy w rodzinie, są zagrożone wykluczeniem społecznym, sympatyzują z ruchem abstynenckim.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content