Przejdź do treści
Reklama
Reklama

W Starostwie powrót do obsługi bezpośredniej

Informacje, 22 maja 2020 08:54

Od poniedziałku (25 maja) Starostwo Powiatowe w Wadowicach wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Nadal będą obowiązywać jednak pewne ograniczenia. Trzeba będzie się rejestrować telefonicznie.

Oto najważniejszy fragment komunikatu w tej sprawie:

Obsługa bezpośrednia jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod następującymi numerami telefonów:
* Wydział Komunikacji i Transportu: rejestracja pojazdów tel. 338734282, 338734210, prawa jazdy tel. 338734251,
* Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Andrychowie: rejestracja pojazdów tel. 338429945, prawa jazdy tel. 338429944,
* Referat Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Transportu w Kalwarii Zebrzydowskiej  tel. 338766703,
* Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego tel. 338734214,
* Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Andrychowie tel. 338429953,
* Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: obsługa stron w zakresie ewidencji gruntów i budynków tel. 338734205, obsługa geodetów oraz sprzedaż mapy sytuacyjno-wysokościowej tel. 338734208,
* Wydział Środowiska tel. 338734267,
* Wydział Dróg Powiatowych tel. 338734232,
* Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 338734240,
* Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 338734219,
* Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu tel. 338734276,
* Biuro Rzeczy Znalezionych tel. 338734279,
* Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu w sprawach skarg i wniosków  tel. 338734250,
* Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa tel. 338734223,
* pozostałe sprawy tel. 338734200.
Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia, do wskazanego w trakcie rejestracji pomieszczenia w budynku Starostwa. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje jej anulowanie i konieczność ponownego ustalenia nowego terminu.


Biuro Obsługi Klienta przyjmuje wszystkie wnioski i pisma, w godzinach pracy urzędu bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z zastrzeżeniem wymogów sanitarnych: zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób
– nie mniej niż 1,5 metra, stosowaniu maseczek i dezynfekowaniu rąk.


Kasy urzędu będą czynne w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek – od 7.30 do 15.00, wtorek – od 7.30 do 16.00, piątek – od 7.30 do 14.00.

Kierując się dobrem zarówno klientów,  jak i pracowników samorządowych rekomendujemy nadal kontakt ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej i korespondencji tradycyjnej.

Oprac. jd Fot. Jacek Dyrlaga, Archiwum “Nowin Andrychowskich”

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content