Przejdź do treści

W powiecie posumowali 2015 rok pod względem bezpieczeństwa

Informacje, 09 marca 2016 14:13

Wadowiccy policjanci podsumowali miniony roku. 7 marca w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się narada poświęcona wynikom, jakie funkcjonariusze osiągnęli w ostatnich kilkunastu miesiącach. Kilka dni wcześniej podobne podsumowanie przedstawiono podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podziel się

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach podinsp. Paweł Garzeł przedstawił informację dotyczącą oceny bezpieczeństwa imprez masowych, które odbyły się na terenie naszego powiatu, a także dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach powiatu wadowickiego w 2015 r. Podczas 9 imprez artystyczno-rozrywkowych nie doszło do niebezpiecznych wydarzeń. W porównaniu do ubiegłego roku sytuacja na drogach uległa natomiast poprawie. Odnotowano 125 wypadków drogowych (w 2014 r. – 156), 1 064 kolizje drogowe (w 2014 r. – 1 054), w wypadkach zginęło 10 osób (w 2014 r. – 15), natomiast rannych zostało 156 osób (w 2014 r. – 221). Ujawniono 647 nietrzeźwych kierujących (w 2014 r. były to 492 osoby), natomiast na obecność alkoholu przebadano 54 420 kierowców (w 2014 r. – 33 270). Większość wypadków i kolizji miała miejsce w gminach miejskich naszego powiatu (Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska). Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych jest nadal nadmierna prędkość, nietrzeźwość kierujących i pieszych, brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, a także nieprawidłowe omijanie i wyprzedzanie.

Swoje sprawozdanie podczas posiedzenia komisji złożyli także strażacy z PSP w Wadowicach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak poinformował o działaniach straży realizowanych w ubiegłym roku. Na terenie powiatu zanotowano 2 507 zdarzeń, w tym 566 pożarów (w 2014 r. – 586), 1 870 innych miejscowych zagrożeń (w 2014 r. – 1 533) oraz 71 fałszywych alarmów (w 2014 r. – 104). W wyniku pożarów śmierć poniosły 2 osoby (w 2014 r. nie było ofiar śmiertelnych), a 27 osób zostało rannych. Wysokość strat pożarowych oszacowano na ponad 3 mln zł, jednak wartość uratowanego mienia zagrożonego bezpośrednio pożarem wyniosła ponad 65 mln zł. W gaszeniu pożarów i przy likwidacji skutków innych miejscowych zagrożeń wzięły udział 4 693 zastępy i 20 838 strażaków z wszystkich jednostek OSP na terenie powiatu, a także jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach. W przypadku zagrożeń innych niż pożary strażacy najczęściej interweniowali podczas wypadków i kolizji drogowych, po huraganowych wiatrach i intensywnych opadach deszczu, a także przy likwidacji awarii niewłaściwie użytkowanych urządzeń gazowych czy elektrycznych. Do najbardziej niebezpiecznych zdarzeń, jakie miały miejsce na terenie naszego powiatu w 2015 r. P. Kwarciak zaliczył pożar hali magazynowej Fabryki Papieru i Tektury „Beskidy” w Wadowicach, pożar budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. O. R. Kalinowskiego w Wadowicach oraz wyciek gazu LPG na stacji paliw w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W trakcie spotkania poruszono również temat przygotowań gmin, służb, inspekcji i straży do Światowych Dni Młodzieży. Przedstawiciele samorządów przekazali informację nt. szacunkowej liczby osób, jakie będą zakwaterowane na ich terenie. Starosta B. Kaliński poinformował, iż Powiat Wadowicki udostępni nieodpłatnie na potrzeby zakwaterowania pielgrzymów budynki sześciu szkół ponadgimnazjalnych: w Radoczy, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowicach. 

źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach / powiat.wadowice.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content