Przejdź do treści

Urząd prosi o wypełnienie ankiet

Informacje, 04 marca 2016 15:01

Nasza Gmina realizuje projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Andrychów”. Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę.

Podziel się

Realizowany projekt polega m.in. na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wskazującego działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania.

Zaplanowanie tych działań wymaga jednak zebrania rzetelnych danych, stąd Urząd Miejski w Andrychowie zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz podmiotów usługowych o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwolą na oszacowanie wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE (odnawialne źródła energii) oraz termomodernizacji budynków.

Ankiety będą roznoszone w najbliższych dniach przez firmy kolportażowe.
Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w terminie do 11.03.2016r. do specjalnie oznaczonych skrzynek znajdujących się:
• na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie (Rynek 16)
• w redakcji Nowin Andrychowskich (Krakowska 74, podziemia Miejskiej Biblioteki Publicznej)
• w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie (Krakowska 74) bądź mailowo na adres: ankiety@andrychow.eu

Ankieta jest również dostępna  na stronie Urzędu: www.andrychow.eu

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content