Przejdź do treści

Urząd po kontroli NIK

Informacje, 10 kwietnia 2015 08:47

Urząd Miejski w Andrychowie może pochwalić się dobrymi wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli pod względem systemów teleinformatycznych. W rankingu 24 skontrolowanych samorządów zajął 3 miejsce!

Podziel się

Gmina została wyróżniona w temacie wdrażania wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany krajowych ram interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu. 
NIK zwracał uwagę na potrzebę podjęcia przez urzędy szerszych działań w zakresie informowania o e-usługach i ich promowania , co mogłoby wpłynąć na większe zainteresowanie mieszkańców możliwością załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną.
Spośród 24 skontrolowanych urzędów siedemnaście udostępniało mniej niż dwadzieścia usług w formie elektronicznej. W Urzędzie Miejskim w Andrychowie można skorzystać czterdziestu dwóch usług elektronicznych, w tym czterech świadczonych przez ePUAP, natomiast pozostałe są dostępne z wykorzystaniem portalu Cyfrowa Małopolska.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content