Przejdź do treści

Uroczystości w odnowionym, zabytkowym kościele

Informacje, 02 sierpnia 2023 09:25

Proboszcz Parafii p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku, Rada Parafialna, Sołtys wraz z Radą Sołecką mają zaszczyt zaprosić na uroczyste Msze Święte, które w dniu 6.08.2023 r. odprawione zostaną w zabytkowym drewnianym kościele w Nidku.

Po blisko 20 latach prac konserwatorskich XVI wieczny zabytek został otwarty dla zwiedzających. Kolejnym krokiem będzie odprawienie uroczystych mszy, na które zaproszeni są nie tylko mieszkańcy, ale każda zainteresowana osoba.

Zabytkowy drewniany kościół to wspólne dobro kulturowe, które w niezmienionym kształcie powinno zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. W tym celu grupa parafian we współpracy z Ks. Proboszczem utworzyła specjalne subkonto, a na którym zbierane będą fundusze na dalsze prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia, w tym remont zabytkowych organów. Organizatorzy akcji chcą w przyszłości podejmować inne działania związane z nideckim zbytkiem stąd prośba wsparcie.

Darowizna na utrzymanie zabytkowego kościoła w Nidku.

Wpłaty prosimy kierować na konto :

Parafia Rzymskokatolicka w Nidku

ul. Św. Jana Pawła II 5,34-122 Nidek

Nr Subkonta zabytkowej świątyni:

26 8437 0002 0014 0726 0061 0002

W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele kultu religijnego – zabytkowy kościół w Nidku”

Darowizny dokonane na cele kościele można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT.

Darowizna powinna zostać przekazana przelewem.

Odliczenia dokonuje się od dochodu w, wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika.

Za przekazane wpłaty serdecznie dziękujemy !

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content