Przejdź do treści

Ukraińskie wątki na powiatowej sesji

Informacje, 17 marca 2022 11:25

Od minuty ciszy rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Powiatu w Wadowicach. Uczczono tym sposobom pamięć ofiar wojny w Ukrainie – poległych żołnierzy obu stron działań militarnych jak i osób cywilnych.

Rada Powiatu przyjęła też uchwałę potępiającą działania zbrojne Federacji Rosyjskiej. Głosowanie odbyło się przez aklamację.

– Rada Powiatu w Wadowicach z całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – czytamy w dokumencie. – W obliczu działań wojennych rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 r, wymierzonych w suwerenność Ukrainy, wyrażamy nasze poparcie dla Narodu Ukraińskiego oraz deklarujemy wszelką pomoc, jaka leży w naszej mocy. (…) Ukraina musi pozostać wolnym, suwerennym i niepodległym państwem!

Przewodnicząca rady Zofia Kaczyńska zaapelowała do radnych, aby włączyli się do wsparcia na rzecz walczącej Ukrainy. Zbiórkę prowadzono w przerwie obrad.

Jerzy Śniegowski, kierownik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego poinformował o sytuacji związanej z uchodźcami wojennymi. Na terenie powiatu wadowickiego przebywa obecnie 2826 zarejestrowanych obywateli ukraińskich. Są to dane, które ulegają zmianom i pochodzą od władz gmin. Samorząd powiatowy przygotował 33 obiekty, które mogą przyjąć 906 uchodźców, z czego (stan na 17 marca) jest jeszcze wolnych 213 miejsc. Przygotowano też powiatowy magazyn, do którego dowożone są artykuły z poszczególnych gmin, gdzie prowadzone są zbiórki. Tak w starostwie jak i gminach powołano pełnomocników do spraw zabezpieczenia noclegów oraz wyżywienia.

Radni podkreślali zaangażowanie osób prywatnych w pomoc Ukraińcom. Padały natomiast słowa krytyki pod adresem władz centralnych i wojewódzkich za opóźnienia w organizacji systemu pomocowego. Ponadto infolinie działają tylko do 16.00. Rządzących broniła natomiast przewodnicząca Zofia Kaczyńska. – Które z państw zrobiło tyle co Polska? – pytała retorycznie szefowa rady. Na tym zakończono pierwszą część posiedzenia.

jd Fot. YouTube screen z sesji

Podziel się
Skip to content