Przejdź do treści

Udane otwarcie wystawy w Muzeum

Informacje, 23 października 2023 08:51

Ponad dwieście osób zwiedziło wystawę Kęty – między sacrum a profanum w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w dniu jej inauguracji, 22 października. Wydarzenie zainteresowało nie tylko kęczan, ale i mieszkańców szerokiej okolicy, a w otwarciu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych, lokalnego duchowieństwa i biskup diecezji bielsko-żywieckiej ks. Roman Pindel.

– To zdecydowanie jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć, podejmowanych przez Muzeum w historii tej instytucji – przypomniał dyrektor placówki Łukasz Gieruszczak. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy, przede wszystkim tym, którzy powierzyli nam w depozyt swoje eksponaty – dodał.

Faktycznie, pięknie zaaranżowane artefakty przeszłości cieszą oko. Mamy tutaj słynną kapę liturgiczną – dar króla Jana III Sobieskiego dla Kęt (która dziś jest zdeponowana w Beskidzkim Muzeum Rozproszonym), dzieła sztuki sakralnej z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegiaty Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Nowej Wsi, klasztoru franciszkanów, najstarsze księgi metrykalne z Kęt czy nawet relikwiarz św. Jana Kęt z parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny. Całość dopełniają elementy kolekcji prywatnej: Piotra Staneckiego, Jadwigi Królickiej czy Muzeum Klasztornego Rafała Piskorka, jak również zbiory własne muzeum.

Wystawa Kęty – między sacrum a profanum opowiada przede wszystkim o przenikaniu się dwóch sfer, prezentując wycinek dziedzictwa sakralnego regionu. Jej początek w formie plansz narracyjnych znajduje się na kęckim rynku, zapraszając do wizyty w kamienicy Rynek 16. Nie zabrakło tutaj opowieści o św. Janie Kantym, którego rok zainaugurowano w tę niedzielę. Przy okazji nawiązano do obchodów 340. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Wszystkie te tematy powróciły podczas oprowadzania przez kuratora wystawy Janusza Kudłacika oraz przemów patronów honorowych: proboszcza kęckiej fary ks. Zbigniewa Jurasza, burmistrza gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara oraz ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp. Romana Pindla.

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do 17 grudnia w godzinach pracy placówki. Muzeum już teraz zaprasza wszystkich na towarzyszące wystawie spotkanie z ks. dr. Szymonem Traczem, dyrektorem Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego, które będzie dotyczyć sztuki sakralnej Kęt, ale przede wszystkim kapy liturgicznej z XVII w. – daru króla Jana III Sobieskiego, a które odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 18.00 w auli Miejsca Aktywności Mieszkańców Rynek 13.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Źródło: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content