Przejdź do treści

Trwa walka o lepszą jakość powietrza

Informacje, 13 lipca 2016 09:58

Województwo Małopolskie przystąpiło do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza. Każdy mieszkaniec regionu może zgłosić swoje uwagi do 29 lipca br.

Podziel się

Program Ochrony Powietrza to strategia, zgodnie z którą do 2023 roku w Małopolsce ma zdecydowanie poprawić się jakość powietrza, a poziom zanieczyszczeń – w tym najgroźniejszych pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki –  powinien mieścić się w dopuszczalnych normach. Przyjęty w 2013 roku program wskazywał główne źródła, które pogarszają stan powietrza. Głównymi „winowajcami” okazały się: przestarzałe kotły na paliwa stałe używane do ogrzewania oraz duże natężenie transportu w Krakowie. Efekty trzech lat obowiązywania programu są namacalne – 22 tys. wymienionych starych źródeł spalania węgla i inwestycje o wartości 585 mln zł, co pozwoliło zredukować emisję do powietrza ponad 350 ton pyłów i 180 kg szkodliwego benzo(a)pirenu.

Żeby jednak walka o zdrową atmosferę w Małopolsce była jeszcze skuteczniejsza konieczna jest aktualizacja Programu Ochrony Powietrza. W szczególności ma ona dotyczyć weryfikacji dotychczasowych działań oraz określenia wyzwań na przyszłość. – Małopolanie mają coraz większą świadomość zagrożeń płynących ze złej jakości powietrza, jakim oddychają. Dlatego liczymy na duże zaangażowanie mieszkańców, na ich propozycje i udział w konsultacjach. Chcemy, żeby ten nowy dokument odzwierciedlał ich oczekiwania – przekonuje wicemarszałek Wojciech Kozak.

Do 29 lipca br. każdy mieszkaniec, organizacja lub instytucja może zgłosić uwagi i wnioski, które będą przeanalizowane w ramach przygotowywanego dokumentu. Zgłoszenia można kierować elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

We wrześniu w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie oraz w Nowym Targu odbędą się konsultacje, podczas których zaprezentowane zostaną proponowane działania, zmierzające do  ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach nowego programu. Konsultacje społeczne projektu nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ruszą prawdopodobnie w listopadzie. W tym czasie będzie on opiniowany przez gminy i powiaty, a każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić swoje stanowisko, zgłosić uwagi i wnioski do przygotowanego projektu dokumentu.

Postęp prac na nowym programem, plan konsultacji oraz niezbędne materiały można znaleźć na stronie: Małopolska – w zdrowej atmosferze.

(Biuro Prasowe UMWM)

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content