Przejdź do treści

To był dobry rok w szkołach

Informacje, 11 lipca 2016 14:44

Zakończył się rok szkolny i choć nadeszły wakacje i odpoczynek, to jest to dobra pora do podsumowań. A andrychowska oświata może się pochwalić dobrymi wynikami.

Podziel się

W Gminnym Zarządzie Oświaty usłyszeliśmy, że w kolejnym roku szkolnym wyniki ze sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu w gimnazjach są lepsze od średniej powiatu, województwa i kraju. 
– W tym roku uczniowie klas VI ostatni raz pisali sprawdzian, do którego teraz się odwołujemy – mówi Andrzej Szafrański, dyrektor GZO. – Za jakiś czas trudno będzie porównywać osiągnięcia gimnazjów, które będą prawdopodobnie wygaszane. Dlatego warto spojrzeć na oświatę taką, jaka jeszcze jest. 
Klasy sportowe – strzał w dziesiątkę
Podobnie jak osiągnięcia uczniów klas o charakterze eksperymentalnym w zakresie nauczania języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w konkursach kuratoryjnych, tak osiągnięcia uczniów klas sportowych potwierdziły słuszność decyzji sprzed kilku lat o utworzeniu klas sportowych. 
Oto kilka najważniejszych osiągnięć potwierdzających tę ocenę:
– I miejsce drużyny chłopców Gimnazjum nr 1 w Andrychowie w województwie małopolskim Gimnazjady w piłce  siatkowej, 
– V miejsce w Mistrzostwach Polski Gimnazjady  drużyny chłopców Gimnazjum nr 1 w Andrychowie w piłce siatkowej,
– III miejsce w Mistrzostwach Polski Gimnazjady drużyny dziewcząt Gimnazjum nr 1 w Andrychowie w piłce siatkowej, 
– II miejsce drużyny Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie w Makroregionalnym Finale Orlik Voleeymanii 2016 (województwa: podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz małopolskiego),
– XIII miejsce w Polsce w Finale VI Ogólnopolskiego Orlik Voleeymania 2016 (w turnieju brały udział 24 najlepsze drużyny z całej Polski).
Akcja informacja
Gmina Andrychów poszukiwała także funduszy zewnętrznych, aby wesprzeć swoją oświatę, bo jak mówi dyrektor Szafrański, niemożliwym jest w obecnej rzeczywistości osiąganie sukcesów bez wsparcia ze środków zewnętrznych, które nasza gmina potrafi pozyskać i wykorzystać. 
Dla przykładu, w ostatnich dwóch latach szkolnych ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w trzech gimnazjach (w Roczynach, w Rzykach i w Sułkowicach–Bolęcinie) realizowany był projekt pt. „Akcja informacja”. Około 190 gimnazjalistów uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wartość projektu wyniosła 687.572 zł. Do szkół zakupiono pomoce i sprzęt naukowy za kwotę ok. 170.000,00 zł.
Erasmus to duży plus
Z kolei w roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach przystąpił do realizacji trzyetapowego projektu Erasmus+, o zasięgu międzynarodowym. Efektem są tysiące złotych dofinansowania na kolejne etapy tego projektu, liczne wyjazdy, dokształcanie nauczycieli i ich europejska współpraca z kolegami z innych krajów. Głównym celem tego wieloetapowego projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, kształcenie językowe, doskonalenie warsztatu pracy, poznanie innowacyjnych metod pedagogicznych i programów nauczania, pozyskanie partnerów z zagranicy do współpracy. Ten projekt dofinansowany był ze środków UE na kwotę 85 tys. euro.
Ale to nie koniec, bo w latach 2016 – 2018 szkoła planuje przystąpić do III etapu realizacji Erasmus+. Uczniowie wraz z nauczycielami będą uczestniczyć w wymianach młodzieży z różnych krajów, inicjatywach i projektach skupionych wokół zagadnień związanych z doskonaleniem kompetencji językowych, informatycznych i społecznych. Wyjazdy będą okazją do poznania kultury i obyczajów innych krajów, a dzięki działaniom wspierającym pozwolą rozwinąć  współpracę i partnerstwo międzynarodowe, wymianę praktyk i doświadczeń z placówkami oświatowymi na terenie Europy. 
Angielski to podstawa
Od 2011 roku do nadal Gmina Andrychów bierze udział w realizacji programu nauki języka angielskiego Youngster Plus współfinansowanego przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Biorą w nim udział uczniowie kl. III z gimnazjów w ZSS w Roczynach – dwie grupy oraz w ZSS w Targanicach – jedna grupa. Każda grupa w danym roku szkolnym realizuje zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 90 godzin. Gmina pokrywa m. in. połowę kosztów wynagrodzenia nauczycieli.
Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach od 2004 roku jest współorganizatorem Międzynarodowej Wymiany Młodzieży Szkolnej. Tygodniowe spotkania odbywają się każdego roku w maju: raz w Targanicach, a raz w Isny. Dla wszystkich uczestników to niezwykle ciekawa i ważna lekcja języka obcego.
Również co roku uczniowie szkoły biorą udział w ogólnopolskim obozie językowym: „Euroweek – Szkoła Liderów" w Długopolu Dolnym organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieżowe  i współorganizowanym przez Unię Europejską. Jeden euro – tydzień znaczy  tyle, co szkolny semestr dla uczniowskiej otwartości na świat, odwagi, kreatywności, tolerancji wobec innych kultur, a już na pewno dla komunikacji w języku obcym.
Pływam i jeżdżę
Trzeba jeszcze wymienić kilka innych wartościowych edukacyjnie i kosztownych projektów, na które gmina pozyskała fundusze europejskie. I tak w projekcie nauki pływania pt. „Już pływam” brało udział 8 szkół podstawowych, a budżet projektu to 172.000,00 zł.  W projekcie nauki jazdy na nartach pt. „Jeżdżę z głową” wzięło udział 70 uczniów w klas III i IV. Budżet projektu to 37.000,00 zł. W szkołach w Inwałdzie i SP 2 za 78.000,00 zł przygotowano „Zielone szkoły”.
Gmina Andrychów i Gminny Zarząd Oświaty wciąż szuka nowych środków na nowe programy i wsparcie andrychowskich szkół.
– Jesteśmy na etapie opracowania wniosku na dodatkowe zajęcia dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – mówi dyrektor Andrzej Szafrański.
O oświacie, zwłaszcza w kontekście zapowiadanej reformy będziemy rozmawiać z Andrzejem Szafrańskim na antenie Twojego Radia Andrychów 12 lipca, o godz. 8. 
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content