Przejdź do treści

Tegoroczna Akcja Znicz

Informacje, 30 października 2023 09:11

W okresie od 1 listopada 2023 do 5 listopada 2023 roku zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu kołowego wokół cmentarzy:

1. Cmentarz parafialny Rzyki (Gmina Andrychów) osiedle Szczęśniaki – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pojazdów od strony drogi powiatowej 1737K w kierunku oś Szczęśniaki (droga gminna G118)

2. Cmentarz Parafialny w Targanicach (Gmina Andrychów) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pojazdów od strony ul. Jawornickiej do ul. Brzozowej.

3. Cmentarz Parafialny w Inwałdzie (Gmina Andrychów) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pojazdów na ul. Zielnej na wysokości cmentarza od strony ul. Wadowickiej

4. Cmentarz Parafialny w Sułkowicach-Bolęcinie – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pojazdów na ul. Spokojnej od ul. Racławickiej do ulicy Środkowej

5. Cmentarz Komunalny w Roczynach – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pojazdów na ul. Szkolnej od ul. Bielskiej (1742K) do ulicy Wiedeńskiej

Wszyscy użytkownicy dróg proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na funkcjonariuszy policji i straży miejskiej, którzy w newralgicznych miejscach będą kierować ruchem i to do ich poleceń w pierwszej kolejności należy się stosować. Pamiętajmy także o podstawowych zasadach ruchu drogowego a w szczególności o dostosowaniu prędkość do warunków panujących na drodze i o zachowaniu odstępu między pojazdami. Przypominamy także o konieczności jazdy z włączonymi światłami mijania i ostrzegamy, że nie będzie żadnej pobłażliwości dla tych osób, które wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Również piesi, uczestnicy ruchu drogowego powinni korzystać z chodników, a w przypadku ich braku z pobocza. Przed wejściem na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i przechodzić w miejscach do tego wyznaczonych. Zachęcamy wszystkich jeśli jest to możliwe do korzystania z komunikacji zbiorowej. Straż Miejska i Policja zachęca również i przypomina o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu.

Krzysztof Tokarz – Komendant Straży Miejskiej

Źródło: Straż Miejska w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content