Przejdź do treści
Reklama

Targanicka i sułkowicka OSP obdarowane…

Informacje, 07 grudnia 2021 17:15

Jednostki OSP w Sułkowicach-Łęgu i Targanicach Górnych wzbogaciły się dziś o pary kompletów strojów wraz z obuwiem używanych do akcji ratowniczo – gaśniczych. Zostało to sfinansowane po połowie przez samorządy wojewódzki i gminny.

Ceremonia przekazania darów odbyła się dziś (7 grudnia) po południu w Urzędzie Miejskim. Stroje druhom przekazali zastępca burmistrza Wojciech Polak i radny wojewódzki Rafał Stuglik w asyście kierownika Wydziału Spraw Społecznych Krzysztofa Wójcika i inspektora w tym wydziale – Dominika Burego. Z kolei po stronie obdarowanych byli prezes Zbigniew Pietera i naczelnik Andrzej Góra z sułkowickiego OSP oraz naczelnik Włodzimierz Fary z targanickiej jednostki.

Spotkanie stało się okazją do dłuższej dyskusji na tematu sytuacji w jednostkach OSP. Radny Rafał Stuglik zachęcał druhów, aby występowali do Urzędu Marszałkowskiego o środki finansowe wspierające ich działalność, także zawody, festyny czy imprezy. Zadeklarował gotowość dalszego wspomagania OSP z naszego terenu. Zapowiedziano spotkanie z udziałem władz gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w celu wskazania potrzeb. Zastępca burmistrza od razu wskazał na kilka, w tym m.in. na pralnice do czyszczenia strojów. Goście w mundurach podpowiadali, że dobrze by było, aby władze wojewódzkie dokonywały bardziej masowych zakupów sprzętu i potem go przekazywały poszczególnym OSP. Dzięki temu wyszłoby to taniej, a i więcej jednostek mogłoby na tym skorzystać. Mówiono także o stworzeniu internetowej platformy zamówień, na której poszczególne OSP wskazywałyby swoje potrzeby i oczekiwałyby na ich w miarę możliwości realizację. Kierownik Krzysztof Wójcik omówił inwestycje gminne prowadzone na rzecz jednostek OSP.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się
Skip to content