Przejdź do treści
Reklama
Reklama

TALENTY poszukiwane!

Kultura, 14 października 2020 10:39

Wadowickie Centrum Kultury ponownie poszukuje zdolnych ludzi z pasją. XX FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2020” jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz formą wsparcia przy dalszym ich rozwoju.

Ma wyłonić talenty: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, literackie, fotograficzno-filmowe oraz inne niemieszczące się w wymienionych kategoriach artystycznych talenty z powiatu wadowickiego.

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy (I etap gminny, II etap powiatowy). I etap przeprowadzają miejskie i gminne ośrodki kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy.

Eliminacje w gminie Andrychów prowadzi CKiW w Andrychowie – Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie.
W tym roku eliminacje gminne odbędą się w formie online. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową do 4 listopada 2020 r. Aby zgłosić swój udział w festiwalu należy wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa wraz z załączoną prezentacją talentu w formie nagrań, plików tekstowych lub fotografii na adres: inwald@kultura.andrychow.eu

II etap – eliminacje powiatowe planowane są w formie klasycznej w Wadowickim Centrum Kultury.

Regulamin TALENTY 2020 (eliminacje gminne) oraz karty uczestnictwa do pobrania na stronie: kultura.andrychow.eu/pikon

Zapraszamy do udziału!

Źródło: CKiW w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content