Przejdź do treści

Sukces gimnazjalistek z Roczyn. Są najlepsze z angielskiego

Informacje, 12 lipca 2016 10:21

​Uczennice Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach, Paulina Bizoń oraz Martyna Fatyga znalazły się wśród pięciu procent najlepszych uczniów edycji 2015-16 programu YoungSter i zdobyły tytuł YoungSTAR w kategorii „Największy przyrost wiedzy”.

Podziel się

Jednocześnie, na podstawie przeprowadzonego losowania, dziewczyny otrzymały stypendium naukowe na pokrycie kosztów obozu językowego w Londynie, finansowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Program Youngster (wtedy jeszcze jako program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego) został zapoczątkowany w 2007 roku,  na bazie doświadczeń wyniesionych z realizacji w roku szkolnym 2005/2006 programu stypendialnego.  U podstaw tworzenia Programu Youngster legło przekonanie władz Fundacji, że zapewnienie młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich dodatkowych zajęć edukacyjnych, które będą miały wpływ na wyrównanie szans edukacyjnych tej młodzieży w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach jest równie ważne jak stypendia. Program nauki języka angielskiego jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych, w tym zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Zajęcia języka angielskiego stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum w ramach obowiązującej podstawy programowej. Program nie może dublować treści podręczników stosowanych przez daną szkołę w nauczaniu języka angielskiego, co oznacza, że uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystają z innych podręczników, niż wykorzystywane w ramach zajęć dydaktycznych.

Celem samego konkursu było wyłonienie tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/16 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Program realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Gminą Andrychów.

Opiekunem gimnazjalistek jest anglistka z ZSS w Roczynach, Elżbieta Walczak, która otrzymała tytuł „YoungMASTER”, najefektywniejszego nauczyciela języka angielskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content