Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner

Strefa Płatnego Parkowania większa i droższa od maja

Informacje, 29 kwietnia 2021 11:19

Przypominamy, że od od pierwszego maja, a de facto od czwartego nastąpią zmiany w andrychowskiej Strefie Płatnego Parkowania. Najważniejsze z nich to: powiększony obszar, o dwie godziny dłuższy czas płatny oraz wzrost opłat.

Do tej pory jest to obszar na Rynku od wysokości mniej więcej Urzędu Miejskiego i Floriańskiej do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Z początkiem maja do strefy wejdą także plac Mickiewicza oraz ulica Legionów. Na placu Mickiewicza, będzie mogło parkować tylko 20 samochodów – 10 pojazdów po prawej stronie przy wjeździe od ulicy Legionów i również 10 po prawej stronie, ale przy wjeździe od ulicy Krakowskiej. Płatne parkowanie zostanie wprowadzone ponadto na ulicy Legionów, po jej prawej stronie, wjeżdżając z Rynku, do postoju taksówek z wyjątkiem oczywiście wjazdu na plac Mickiewicza. Całość strefy podzielono na dwa obszary taryfowe – „A” (plac Mickiewicza i ul. Legionów) i „B” (dotychczasowe miejsca parkingowe).

Zmieniają się też stawki za postój (zob. tabelka poniżej). Dotychczasowe obowiązywały od 2015 roku.

1Stawki opłat za poszczególne godziny postojuStawka godzinowaOpłata faktycznaStawka godzinnaOpłata faktyczna
aza postój do 30 minut1,50 zł1,50 zł1,00 zł 1,00 zł 
bza postój do jednej godziny3,50 zł3,50 zł2,50 zł 2,50 zł 
cza drugą godzinę postoju4,20 zł7,70 zł3,00 zł 5,50 zł 
dza trzecią rozpoczętą godzinę postoju5,00 zł12,70 zł3,60 zł 9,10 zł 
eza każdą kolejną rozpoczętą godzinę postoju max do 10 godzin 3,50 złmax 37,20 zł2,50 zł max 26,60 zł 
2Opłaty abonamentowe za postój jednego pojazduStawkaStawka
aabonament postojowy dzienny15,00 zł10,00 zł 
babonament postojowy 14 dniowy60,00 zł40,00 zł 
cabonament postojowy miesięczny80,00 zł60,00 zł 
dabonament postojowy kwartalny150,00 zł120,00 zł 
eabonament postojowy półroczny280,00 zł220,00 zł 
fabonament postojowy roczny540,00 zł400,00 zł 

Stawki zerowe za postój pojazdów samochodowych przysługują następującym użytkownikom:
1) kierującym oznakowanymi pojazdami: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Pogotowia Ratunkowego, Służby Więziennej, Urzędów Konsularnych, Żandarmerii Wojskowej, Wojska Polskiego, Urzędów Celnych oraz służb miejskich (np. straż miejska);
2) kierującym oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas usuwania awarii;
3) kierującym innymi pojazdami świadczącymi usługi na rzecz miasta;
4) osobom posiadającym karty parkingowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym tj.:
– niepełnosprawnym;
– kierującym pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową;
– kierującym pojazdami należącymi do placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożącym osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostające pod opieką takiej placówki.

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat wynosi 50,00 zł.

Ostatnią ważną zmianą jest to, że z początkiem maja w strefie należy uiszczać opłaty w godzinach 7 – 17, a nie tak jak dotychczas 8 – 16. Na ulicy Legionów zainstalowany zostanie nowy parkomat, a na plac Mickiewicza zostanie przeniesione urządzenie do tej pory inkasujące opłaty przed kościołem Św. Macieja.

jd Fot. Archiwum “Nowin Andrychowskich”

Podziel się
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
gabinet dietetyczny-baner
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Skip to content