Przejdź do treści

Strategiczna droga w Kętach będzie modernizowana

Informacje, 30 grudnia 2022 08:46

W czwartek 29 grudnia 2022 r. odbyło się podpisanie umowy na remont drogi powiatowej - ul. Świętego Jana Kantego w Kętach.

W obecności burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara, wiceburmistrza Marcina Śliwy oraz radnych Powiatu Oświęcimskiego – Ewy PłonkiJózefa Szafrana formalności dopełnili:

Andrzej Skrzypiński – Starosta Powiatu Oświęcimskiego
Teresa Jankowska – Członkini Zarządu Powiatu Oświęcimskiego
Franciszek Fryc – wykonawca prac, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowo-Mostowego „DROG – BUD” ze Spytkowic.

– Pośród różnych dróg powiatowych, które na przestrzeni ostatnich lat wspólnie z Powiatem modernizujemy, większość z nich jest strategiczna dla naszej gminy. Myślę tu o ul. Żeromskiego od strony Bielska w Kętach Podlesiu, ul. Beskidzkiej w Witkowicach, ul. Świętojańskiej w Malcu, ul. Kęckie Góry Południowe i wreszcie ul. Świętego Jana Kantego w Kętach, na remont której właśnie podpisano umowę – powiedział na spotkaniu Krzysztof Jan Klęczar. –  W tym miejscu bardzo dziękuję Panu Staroście oraz Radnym Powiatowym z naszej gminy za niesamowitą determinację w dążeniu do realizacji tej inwestycji, która dotychczas uznawana była za niemożliwą do wykonania. Dzięki tak dobrej współpracy ze Starostwem mamy dziś dowód na to, że da się robić trudne zadania czekające na realizację nawet od kilkunastu lat – podkreślił. 

Inwestycja polega na rozbudowie ul. Św. Jana Kantego w Kętach na odcinku ponad 800 metrów. Zakres prac zakłada m.in.: rozbudowę jezdni, budowę chodnika, przebudowę pobocza, budowę zjazdów, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej, budowę umocnienia skarp i dwóch koryt Kanału Ulgi Nowa Wieś, przebudowę sieci oraz przyłączy wodociągowych, przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnych, przebudowy napowietrznej i kablowej sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenia kablowej sieci elektroenergetycznej, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, zabezpieczenie kablowej sieci telekomunikacyjnej, przebudowę wlotu drogi powiatowej nr 1842K w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 948, usunięcie oraz karczowanie drzew i krzewów.

– Jest takie powiedzenie, że jak się czegoś nie da zrobić, to trzeba poszukać kogoś, kto o tym nie wie i dać mu to do zrobienia. Myśmy nie wiedzieli, że to właśnie takie zadanie i wtedy się okazało, że jednak się da – mówił z uśmiechem starosta Andrzej Skrzypiński. – Znaleźliśmy finansowanie tej inwestycji, pomimo ogromnej presji wytrzymaliśmy wszystkie negocjacje i dziś możemy świętować. Serdeczne podziękowania składam na ręce Pana Burmistrza, który zawsze staje po właściwej stronie, gdy chodzi o wspólne inwestycje i współpracę – dodał, zwracając się do uczestników spotkania.

Remont drogi pochłonie ponad pięć milionów złotych. Finansowany będzie z trzech źródeł:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.269.560,00 zł
Powiat Oświęcimski – 1.400.00,00 zł
Gmina Kęty – 1.400.00,00 zł

Źródło: kety.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content