Przejdź do treści

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie uległy zmianie!

Informacje, 01 marca 2023 12:20

Burmistrz Andrychowa informuje, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie, w związku z tym nie będą wysyłane nowe zawiadomienia.

Stawki obowiązujące w 2023 r.:

– 26,50 zł – miesięczna stawka opłaty od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

– 2,00 zł –zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpdami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (miesięcznie od jednego mieszkańca)

Terminy płatności

– za I kwartał do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego,

– za II kwartał do 15 lipca każdego roku kalendarzowego,

– za III kwartał do 15 października każdego roku kalendarzowego,

– za IV kwartał do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content