Przejdź do treści

Spotkania informacyjne na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informacje, 01 września 2017 11:47

Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” zaprasza mieszkańców Gminy Andrychów i Gminy Wadowice na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Wadoviana” w ramach PROW 2014-2020.

Podziel się
Spotkania odbędą się
  • 12.09.2017 r. godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15 (sala konferencyjna)
  • 14.09.2017 r. godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Wadoviana” w Wadowicach, ul. Lwowska 7 (sala szkoleniowa)
Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w październiku 2017 r. naborów wniosków na projekty grantowe, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć:
 
  • Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR
  • Wyposażenie   miejsc   spotkań   społeczności   lokalnej   w   tym   osób   z   grup defaworyzowanych  
  • Działania   informacyjno-edukacyjne   w   zakresie   ochrony   środowiska   i/lub przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu
 
O powierzenie grantu może ubiegać się grantobiorca nie prowadzący działalności gospodarczej:
• osoba  fizyczna,  której   miejsce   zamieszkania  znajduje  się  na  obszarze   objętym   LSR (Gmina Wadowice i tereny wiejskie Gminy Andrychów)
• osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR
 
Podczas spotkań będzie można także uzyskać informacje nt. naboru wniosków z zakresu przedsięwzięcia: Renowacja lub restauracja zabytków i ich otoczenia.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pod numerem telefonu: 508 380 987 lub osobiście w biurze LGD "Wadoviana”, ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice. 
Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content