Przejdź do treści
Reklama

Sporo zabytków w andrychowskiej gminie

Informacje, 14 stycznia 2022 10:10

Na ostatniej sesji Rada Powiatu w Wadowicach uchwaliła program opieki nad zabytkami na lata 2022 – 2025. W gminie Andrychów znajduje się bez mała aż 270 obiektów historycznych prawnie chronionych.

pałac w Andrychowie

Dokument przyjęty przez samorząd powiatowy jest bardzo ogólny. Nie ma w nim szczegółowego harmonogramu działań ani nie wskazuje konkretnych kwot. Jedynie rzut oka na tegoroczny budżet powiatu wskazuje, że na ochronę zabytków zarezerwowano bardzo skromną kwotę 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dotacje dla jak to określono „podmiotów zewnętrznych”.

Niemniej jednak „Program”, to interesujący materiał poglądowy. Wymieniono w nim wszystkie zabytki powiatu wadowickiego. Jeśli chodzi o gminę andrychowską, to najwyższej ochronie podlega dziewięć obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W mieście są to: Układ urbanistyczny centrum miasta, kościół Św. Macieja, cmentarz żydowski, pałac Bobrowskich wraz z parkiem i stawem oraz dom podcieniowy przeniesiony z ul. Beskidzkiej na u. Garncarską. W Inwałdzie to z kolei zespół sakralny pw. Narodzenia NMP i zespól dworsko-pałacowy. W Rzykach kościół i otoczenie, a w Zagórniku kaplica Św. Bartłomieja. W wojewódzkim rejestrze „B” znajduje się andrychowska kapliczka słupowa z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nie podano jednak jej dokładnej lokalizacji.

W sumie na terenie Andrychowa znajduje się 150 obiektów chronionych, w Brzezince – 13, w Inwałdzie – 29, Roczynach – 18, Rzykach – 10, Sułkowicach – 23, Targanicach Dolnych – 1, Targanicach – 20 i Zagórniku – 7.

jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Podziel się
Skip to content