Przejdź do treści

Sporo nieopłaconych grobów na andrychowskim cmentarzu

Informacje, 23 stycznia 2023 10:19

Wiele grobów na andrychowskim cmentarzu komunalnym jest nieopłaconych. Zaległości mogą spowodować utratę prawa do grobu.

Wykaz nieopłaconych miejsc pochówku, przypomnijmy, można znaleźć w przeglądarce na stronie grobonet.com tutaj. Administrator cmentarza co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu grobów. Nieopłacone stanowiska mogą zostać zlikwidowane i przekazane do ponownego użytkowania komuś innemu. Można zapobiec temu i przywrócić prawa, jeśli wyrówna się zaległości w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia procedury „likwidacyjnej”. Zgodnie z regulaminem administrator cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania osób, które mogą zgłaszać zastrzeżenia i uregulować opłatę dalszego użytkowania grobu oraz nie ma też obowiązku powiadamiania dysponentów grobów o kończącym się terminie prawa do miejsca grzebalnego. To samo dotyczy drugiej nekropolii komunalnej w naszej gminie, to jest cmentarza w Roczynach.

jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content